Onderzoek naar nieuwe woningbouwlocatie Groesbeek

Dit item is verlopen op 26-11-2020.

Is het haalbaar om aan de Knapheideweg in Groesbeek woningen te bouwen? Dat gaat de gemeente onderzoeken, samen met aannemingsbedrijf Janssen Groesbeek en woningbouwvereniging Oosterpoort. De woningen moeten komen op de plek waar voorheen een tuincentrum zat.

Wat is het plan?

Als gemeente hebben we een grote woningbouwopgave. Aan de rand van de kern Groesbeek zat een tuincentrum. Inmiddels is deze weg en biedt deze locatie ruimte voor een nieuwe woonwijk. Het aannemingsbedrijf Janssen Groesbeek vastgoed BV is de initiatiefnemer en woningbouwvereniging Oosterpoort BV wil op deze locatie graag woningen afnemen. Op de locatie kunnen ongeveer 60 woningen. Wethouder Verheul is blij met dit initiatief. “We hebben een enorme opgave om betaalbare en duurzame woningen te bouwen in onze mooie gemeente. Dit initiatief kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren”. De woningen hebben namelijk hoge standaarden als het gaat om duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Inwoners betrekken

We willen direct in het begin van het project starten met een inwonersavond. Wethouder Verheul: “We willen de directe omgeving in de gelegenheid stellen om vanaf het eerste moment mee te denken en input te leveren”. In januari wordt er een moment gepland. Op dit moment is vanwege corona nog niet helemaal duidelijk hoe we dat vormgegeven. 

Procedure

Er is een intentieovereenkomst opgesteld en deze kan nu worden ondertekend. Met de intentieovereenkomst onderzoeken de partijen de haalbaarheid. Hierna kan de planologische procedure doorlopen worden. Deze eindigt met het raadsbesluit tot het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan (medio 2022).

Pagina opties