Onderzoek woonwensen

Dit item is verlopen op 01-05-2019.

Bent u van plan een woning te huren in de gemeente Berg en Dal of gemeente Heumen? Of wilt u hier liever een woning kopen? Wij horen graag uw woonwensen. Doe mee met een onderzoek van de gemeenten, Waardwonen en Oosterpoort. Het onderzoek is vooral gericht op starters en 65-plussers.

Deel uw woonwensen

U doet mee door het online invullen van een vragenlijst. U kunt ook deelnemen aan een gesprek op 21 mei.

  • Online vragenlijst

U kunt de vragenlijst invullen via www.companen.nl/onderzoek/bdh-woonvormen. Het invullen kan van 11 t/m 30 april 2019. De vragenlijst is anoniem.

  • In gesprek

Op 21 mei gaan de gemeenten en de woningcorporaties graag in gesprek met inwoners. Op dinsdag 21 mei zijn er 2 verschillende gesprekken: van 16.30 tot 18.00 uur voor 65-plussers en van 19.30 tot 21.00 uur voor starters. Wilt u ook meepraten? U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar m.wijnen@bergendal.nl of akneppers@heumen.nl. Bij veel belangstelling wordt een selectie gemaakt, waarbij rekening gehouden wordt met spreiding over de kernen.

Waarom doen we dit onderzoek?

Wethouder Nelson Verheul van de gemeente Berg en Dal legt uit: “We krijgen steeds meer signalen dat mensen behoefte hebben aan andere woonvormen. Bijvoorbeeld kleinschaliger, samen met vrienden of vlakbij een zorginstelling of mantelzorger. Daarom doen we dit onderzoek. Sluit het huidige woningaanbod in Berg en Dal en Heumen nog wel aan bij de woonwensen van de inwoners?” Moniek Bens van Waardwonen vult aan: “Ook wij krijgen die signalen. Het is goed dat we een beeld krijgen bij welke soort woningen mensen missen. En of bijvoorbeeld de kwaliteit en uitstraling van onze woningen nog wel passen. Dus ik hoop dat er veel mensen meedoen aan het onderzoek. ”

Meer informatie

Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact op met Waardwonen (T: 026-3263050) Oosterpoort (T: 024-3995555) of  via uw gemeente (T: 14 024). Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen.

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster