Plaatsen bladbakken

Dit item is verlopen op 20-11-2019.

Volgende week plaatsen wij weer bladbakken in de dorpen. We plaatsen een bladbak als bomen van de gemeente zorgen voor veel bladoverlast in tuinen van inwoners en in de openbare ruimte die daar direct aan grenst.

Alleen gebruiken voor bladafval

U kun de bladbakken gebruiken voor (uw) bladafval. Niet voor snoeiafval, boomstronken of coniferen. Die horen thuis in de gft-container, of u levert het gratis in bij de milieustraat. Ook plastic (huisvuil)zakken horen niet in de bladcontainer.

Wanneer worden de bladbakken geleegd?

Wij legen de bladbakken regelmatig. U hoeft hier niet voor te bellen. Als een bladkorf weinig of verkeerd gebruikt wordt, dan halen we hem weg. Twee weken nadat het blad van de bomen is, verwijderen wij de bladbakken.

Waar staan de bladbakken?

Op onze website bij Bladbakken vindt u een lijst met de plekken waar de bladbakken staan.

Pagina opties