Proef met nieuwe goten in Beek

Binnenkort gaan we als proef 20 meter nieuwe straatgoten aanleggen in de Hermelijnstraat in Beek. Dit doen we ter hoogte van Elzenkamp nummer 20. In 2018 hebben we onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de voegen van alle straatgoten van het project Water Werkt slecht zijn. En dat we daar binnen 2 à 3 jaar iets aan moesten doen. Omwonenden krijgen binnenkort een brief hierover.

Opbreken en aanleggen

Uit het onderzoek bleek ook dat we de straatgoten het beste helemaal konden opbreken en opnieuw aanleggen. De voegen herstellen kan namelijk niet. Het is erg duur omdat geen enkele goot standaard is. Veel stenen zijn op maat gemaakt. Door de lijmsoort die is gebruikt kunnen we een groot deel van de stenen niet opnieuw verwerken. Verder blijken de straatgoten in deze vorm erg gevoelig voor lekkage. We kunnen de waterdichtheid niet meer garanderen. Daarom hebben we besloten om nieuwe goten te maken.

Hoe zien de nieuwe goten eruit?

De huidige straatgoten zijn gemaakt van gemetselde granietkeien. Ze zijn kenmerkend voor Beek. Daar willen we zo min mogelijk aan veranderen. We hebben onderzoek gedaan naar alternatieven. Dat deden we samen met een lokale aannemer en een voormalig lid van de klankbordgroep van het project Water Werkt.

De nieuwe goten maken we van gekleurd beton. We kleden ze aan en werken ze af met de bestaande granietkeien die we nog wel kunnen gebruiken. Het beton krijgt een print van steenmotief. Die kopiëren we van de huidige goten. Zo proberen we de uitstraling van de huidige goten zoveel mogelijk te behouden.

Door het beton blijven de goten langer waterdicht. En we verlengen de levensduur van een goot van ca. 20-25 jaar naar 40-50 jaar.

Waarom leggen we eerst een proefstuk?

We leggen eerst een proefstuk van de goot aan. Dat doen omdat een dergelijke goot niet op de markt verkrijgbaar is en alles maatwerk is. Slaagt de proef? Dan kijken we of we alle goten op deze manier kunnen vervangen.

Project Water Werkt

In 1999 is in de voormalige gemeente Ubbergen het project Water Werkt gestart. Dit project had twee doelen. Ten eerste om regenwater op te vangen en terug te brengen in de bodem. Ten tweede om schoon bron- en regenwater van de bestaande (vuilwater) riolering af te koppelen. Het schone bronwater werd daarna met via goten en beekjes door de kern Beek naar lagergelegen gebied geleid.

Pagina opties