Subsidiemogelijkheden Provincie Gelderland vanwege corona

Provincie Gelderland heeft nieuwe subsidiemogelijkheden voor bedrijven vanwege corona. Het gaat om de sector cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. En om monumenten met een publieksfunctie en regionale musea. Hieronder kort wat informatie. Meer informatie staat op de website van Provincie Gelderland

Bedrijven in de sector cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme

Vanaf dinsdag 4 augustus 2020 zijn er subsidiemogelijkheden voor bedrijven in de sectoren cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Hieronder vallen bedrijven zoals horeca, dagrecreatie, evenementenbranche of verblijfsrecreatie. Deze subsidieregeling geldt met terugwerkende kracht. U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die na 15 maart 2020 hebben plaatsgevonden.

Waarvoor en hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen.

Hiervoor staat een vast bedrag van 3500,- euro. Bij de aanvraag van deze subsidie moet u een kort projectplan inleveren.

  • Het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, in verband met de anderhalvemetersamenleving

Het bedrag hiervoor bedraagt minimaal 1000,- en maximaal 5000,- euro. Bij de aanvraag moet u een kostenoverzicht voor de maatregelen bijvoegen.

Monumenten met een publieksfunctie en regionale musea

Vanaf woensdag 5 augustus 2020 zijn er subsidiemogelijkheden voor monumenten met een publieksfunctie en regionale musea. Deze regeling is bedoeld voor monumenten met een publieksfunctie en regionale musea met minimaal 8000 betalende bezoekers per jaar.

Waarvoor en hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

De regeling is een financiële tegemoetkoming in de inkomstenderving ten gevolge van het gedaalde bezoekersaantal naar aanleiding van corona. Aan deze subsidieregeling zijn de volgende bedragen gekoppeld:

  • bij een bezoekersaantal van minimaal 8.000 tot 25.000: € 15.000;
  • bij een bezoekersaantal van 25.000 tot 50.000: € 30.000;
  • bij een bezoekersaantal van 50.000 tot 100.000: € 50.000;
  • bij een bezoekersaantal van 100.000 of meer: € 100.000.

Pagina opties