Technische hulpmiddelen en dementie

Dit item is verlopen op 26-02-2020.

Wist u dat technische hulpmiddelen u kunnen helpen om langer in eigen huis te blijven wonen? Deze technische hulpmiddelen worden ook wel domotica genoemd. Een heel bekend hulpmiddel is het alarmeringssysteem. Als u valt kunt u door op een bel te drukken hulp oproepen. Maar tegenwoordig zijn er veel meer mogelijkheden. 

Zorgrobotten steeds meer gebruikt

Steeds vaker worden zorgrobotten gebruikt. Zo bestaan er elektronische katten die reageren op aaien en miauwen net als een echte kat. Het blijkt dat mensen vrij snel vergeten dat het niet om een echt dier gaat en rustig worden van het aaien. Vooral voor mensen met dementie schijnt het heel goed toepasbaar te zijn. Verder kunnen robots ook gebruikt worden om mensen met dementie te helpen bij het onthouden van dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld eten of het herinneren aan gemaakte afspraken.

Een medicijndispenser

Een ander heel handig hulpmiddel is een medicijndispenser. Dit is een apparaat waarin een rol met pakjes medicijnen zit. Op het tijdstip dat de medicijnen moeten worden ingenomen geeft het apparaat een signaal en de medicijnen worden automatisch in een bakje gedaan.

Toezicht op afstand

Mensen met dementie die thuis wonen zonder mantelzorger in de buurt, kunnen met behulp van computers, video etc. op afstand begeleid worden. In het huis worden dan sensoren geplaatst, bijvoorbeeld onder het tapijt zodat mantelzorgers weten of iemand gevallen is. Of in de slaapkamer om te zien of mensen wel opgestaan zijn uit bed. Mantelzorgers krijgen zo beter inzicht in het functioneren van hun naaste die niet goed voor zichzelf kan zorgen.

Idee voor een artikel?

We plaatsen regelmatig artikelen over dementie en dementievriendelijkheid in de Rozet en op deze website. Heeft u een onderwerp waarvan u het belangrijk vindt dat het aan bod komt? Mail dit dan naar: m.weima@bergendal.nl of petra.kregting@fortewelzijn.nl.

Pagina opties