Uit de begrotingsraad van Berg en Dal: wie zoet is krijgt lekkers

Dit item is verlopen op 03-12-2019.

Op 7 november was de jaarlijkse begrotingsraad. De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde uitgebreid over de begroting 2020. De kosten van de gemeente zijn 91 miljoen euro. Daar staat hetzelfde bedrag aan inkomsten tegenover. De begroting is dus sluitend.

Sinterklaas

De vergadering begon met een Sinterklaas-amendement van Polderbreed. Daarin werd gevraagd om ieder Sinterklaascomité in de gemeente een bijdrage van 300 euro te geven voor het Sinterklaasfeest. Raad en college steunden dit amendement. De raad is dit jaar schijnbaar zoet geweest, want zij kreeg snoepgoed van het college als reactie op het amendement. Alle fracties gaven voor aanvang van de vergadering aan in te zetten op een prettige en respectvolle vergadering. De roe bleef dan ook achterwege. Er werden in totaal 28 moties (verzoeken aan het college) en 10 amendementen (wijzigingen in de begroting) behandeld.

Toeristenbelasting en OZB

Zwaartepunt was de toeristenbelasting. Het college wilde dat vanaf volgend jaar verdubbelen naar € 1,56 per overnachting. Dat vindt de raad te snel. De VVD stelde juist voor om de toeristenbelasting te schrappen, maar kreeg daarvoor geen meerderheid. Een amendement van de coalitiepartijen CDA, GVP, Polderbreed en GroenLinks zorgt ervoor deze belasting in 2020 met 50% wordt verhoogd: naar € 1,17. En pas vanaf 2021 naar € 1,56. Daarmee wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen aan wensen van de sector.

De Onroerende zaakbelasting (OZB) stijgt met 2,4% (waarvan 1,4% inflatie).

Zorg en Welzijn

GJS vindt dat er vanuit het Rijk veel taken over de schutting van gemeenten worden gegooid. Gemeenten krijgen hiervoor geen financiële compensatie. De partij vroeg in een raadsbreed gesteunde motie om samen met de regio een signaal af te geven richting VNG, provincie en het Rijk.

De papieren Gemeentegids is verdwenen en Sociaal Groesbeek vroeg om een Zorg- en Welzijn Wijzer, die huis-aan-huis wordt bezorgd. Daarin komen belangrijke telefoonnummers en informatie te staan. De raad ging akkoord met dit idee.

Overige onderwerpen

  • D66 wil weten wat de mogelijkheden zijn voor een elektrische deelauto in Groesbeek, Millingen én Beek. Inwoners kunnen daar samen gebruik van maken. Het college zegde toe in 2020 met een plan te komen.
  • Vanwege de sociale en fysieke veiligheid voor fietsers wil VOLG dat fietspaden (waar nodig) beter verlicht worden. Het gaat dan vooral om paden op de fietsroute Millingen-Beek. De motie van VOLG werd gesteund.
  • Voor Berg en Dal vroeg het college terughoudend te zijn met verzoeken voor horeca in het buitengebied. De raad moet eerst een besluit nemen over het beleid. Dat gebeurt op korte termijn al.
  • PvdA had 7 moties voorbereid. Eén daarvan ging over de afvalstoffenheffing. De tarieven stijgen het komende jaar flink en de fractie wil dat het college in 2020 nog eens goed naar de huidige inzameling kijkt. Zijn er mogelijkheden voor een beter systeem? Een ruime meerderheid (17-6) ging akkoord met de motie.

Kleine meerderheid

De begroting is met de kleinst mogelijke meerderheid (12-11) aangenomen; de oppositie kon zich niet vinden in de begroting. Van de 28 moties werden er 10 aangenomen, 6 ingetrokken na een toezegging en zijn er 12 naar de prullenbak verwezen. Drie amendementen haalden een meerderheid.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram.

Pagina opties