Uit de gemeenteraad van 1 april 2021

De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde digitaal op 1 april 2021. Hieronder vertellen we wat meer over twee onderwerpen die op de agenda stonden. Namelijk over het inzamelen van afval en de fietsroute in en rond Leuth.

Wijziging in de afvalinzameling, afvalstoffenheffing laag houden

De gemeenteraad sprak tijdens de raadsvergadering over de afvalinzameling in de gemeente. Er moeten keuzes worden gemaakt om kosten voor de gemeente te besparen, zodat ook de afvalstoffenheffing voor inwoners zo laag mogelijk blijft. De raad ging akkoord met het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Dat gaat dit jaar nog in. De raad was het ook eens met het plan om vanaf 2022 de blauwe restafvalzakken vierwekelijks op te laten halen. Nu is dat nog tweewekelijks.

Door het afval goed te scheiden, blijft er minder restafval over. Wie tussen de vierweekse inzameling door tóch restafval kwijt wil moet dat gratis bij de milieustraten in Groesbeek en Millingen kunnen storten, vond de Groesbeekse Volkspartij (GVP). Wethouder Nelson Verheul zegde toe dat dit bij wijze van proef de eerste maanden in het nieuwe jaar mogelijk is.

Veiliger fietsen in Leuth in twee fasen

De raad wil een veilige fietsroute rondom Leuth. De huidige route door Leuth wordt nu druk bereden door auto- en fietsverkeer, op dezelfde rijbaan. Het college heeft onderzoek gedaan. De raad werd gevraagd te kiezen voor een fietspad langs de zuidrand van Leuth, het verbreden van de fietsstroken op de Steenheuvelsestraat en het doortrekken van het bestaande fietspad. CDA, D66, Polderbreed en VVD dienden een amendement (wijziging op het voorstel) in. In het amendement staat dat er ook gekeken moet worden naar het verkeersluw maken van de Zeelandsestraat in Millingen; door een gedeelte van deze straat af te sluiten voor autoverkeer. Ook wil de raad dat er een afweging wordt gemaakt tussen de fietsroute langs de zuidrand van Leuth (zoals het college heeft voorgesteld) en een fietsroute langs de noordkant van Leuth. Het amendement is met een ruime meerderheid aangenomen. Het college gaat de noord- en zuidroute verder onderzoeken. Op korte termijn wordt al begonnen met het verbreden van de fietsstroken en het doortrekken van het bestaande fietspad.

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

  • Bestemmingsplan “Kalorama locatie Nieuwe Holleweg” gewijzigd vastgesteld;
  • Beheerplan Wegen 2021-2025 vastgesteld;
  • Ingestemd met de aanpak van motoroverlast;
  • Ingestemd met het Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024;
  • Suppletiebesluit Niet Gesprongen Explosieven;
  • 1e wijzigingsverordening van de Afvalstoffenverordening 2017 Berg en Dal vastgesteld;
  • Florian Gödderz (GroenLinks) en Nick Bakker (CDA) zijn benoemd tot lid van de Regioagendacommissie Metropoolregio;

Sjaak Kamps (68) uit Groesbeek is benoemd tot carrousellid van PvdA. Tot slot is het voorstel over de bouw van een bijgebouw aan de Zeelandsestraat 65 in Millingen van de agenda afgehaald. Een meerderheid van de raad wil dit eerst bespreken in een carrouselvergadering.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 20 mei 2021.

Pagina opties