Uit de gemeenteraad van 9 juli

Dit item is verlopen op 24-07-2020.

De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 9 juli. Het was de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.

Digitale insprekers

In deze derde digitale raadsvergadering verwelkomde de raad de eerste digitale insprekers. De heer Klomberg (over duurzame energieprojecten) en de heer Smit (over de melkfabriek in Groesbeek) maakten via Microsoft Teams gebruik van hun spreekrecht.

Melkfabriek in Groesbeek

Voor de komst van een melkfabriek in Groesbeek zijn verschillende vergunningen nodig, met procedures die verschillen als het gaat om lengte en inhoud. Door een zogeheten “coördinatie besluit”, waar de raad mee akkoord ging, kan het hele traject voor vergunningverlening in één procedure afgehandeld worden. Alle procedures worden dus in één procedure gevoerd. Eventuele bedenkingen worden ook in één procedure afgehandeld. De initiatiefnemer staat in de startblokken om de nodige vergunningen dit najaar aan te vragen.

Motie over aanpak van criminaliteit

De VVD diende een motie in over een branchegerichte aanpak van criminaliteit. Daarmee wil de fractie ondermijning (de vermenging van de onderwereld en bovenwereld) tegengaan. In deze coronatijd kunnen ondernemers vatbaarder zijn voor aanbiedingen vanuit de criminele hoek. Denk daarbij aan witwaspraktijken. In de motie werd opgeroepen om mee te doen aan een pilot “Branchegerichte aanpak” van de provincie Gelderland. De motie is unaniem aangenomen.

Overige genomen besluiten

  • Bestemmingsplan Hubertushof Beek vastgesteld;
  • Bestemmingsplan “Bredeweg 73 Groesbeek” vastgesteld;
  • Bestemmingsplan “Tiny Houses Rijndijk Millingen” vastgesteld;
  • Grondexploitaties 2020 vastgesteld;
  • Jaarstukken 2019 en Voorjaarsnota 2020 vastgesteld;
  • Kaderbrief 2021 niet vastgesteld/voorstel verworpen;
  • Ingestemd met de “Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2019”;
  • Financiële verordeningen en Nota Reserves en Voorzieningen 2021 vastgesteld;

Het voorstel over het voorbereidingskrediet van € 125.000,- voor het project “Afronding centrum Groesbeek” is van de agenda gehaald. De raad wil eerst de discussie rondom de begroting afwachten.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 24 september 2020.

De gemeenteraad wenst u een fijne zomervakantie!

Pagina opties