Uit de raad van 2 november 2017

Dit item is verlopen op 28-11-2017.

Belangrijkste agendapunt in deze raadsvergadering was de vaststelling van de gemeentelijke begroting voor 2018. Moeilijk was het niet want de gemeente staat er financieel goed voor. Een voorzien overschot van ruim € 900.000,- in 2018 en een vaste algemene reserve van 17,6 miljoen.

OZB, riool- en afvalstoffenheffing

De OZB wordt dan ook niet verhoogd. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing stijgen wel, maar dat komt omdat de kosten voor het riool en afvalverwijdering ook stijgen. Uitgangspunt is dat alle kosten van afvalverwijdering en de riolering in de tarieven worden opgenomen. De raad blijft bij dit uitgangspunt maar wil de inwoners wel laten delen in de voorspoed.

Het college stelde een eenmalige lastenverlichting voor van € 150.000,-. De raad verdubbelde dat bedrag tot € 300.000,-. De terugbetaling vindt plaats via de afvalstoffenheffing en onder enkele voorwaarden.

Veel ideeën om overschot te besteden

De raadsfracties kwamen verder met veel ideeën om het overschot te besteden. Maatregelen om wateroverlast te voorkomen, bevorderen zwemonderwijs, herstel Koekeleklef in Groesbeek, een onderzoek naar een vrijliggend fietspad in Leuth, betere verlichting in het buitengebied, onderzoek naar haalbaarheid beter internet in het buitengebied, eenmaal per jaar gratis grofvuil inzameling aan huis en geld voor energiebesparende maatregelen. Al deze voorstellen konden rekenen op een meerderheid van de raad en het college werkt dit nu uit in een concreet voorstel. Dit voorstel (begrotingswijziging) komt 14 december 2017 dan opnieuw in de raad aan de orde.

Lening voor mensen om langer in de eigen woning te kunnen blijven

De raad stelde een bedrag van € 200.000,- beschikbaar voor dit doel. Ouderen verhuizen vaak omdat de eigen woning niet meer helemaal geschikt is voor hen. Maar soms is een kleine ingreep aan de woning voldoende om er langer in te blijven wonen. Onder voorwaarden is nu een maximale lening van € 10.000,- mogelijk.

Extra geld voor riolering en wegdek Kwakkenberglaan-Koningin Julianalaan

De raad stelde ruim een € 1.000.000,- extra beschikbaar voor dit project. De riolering uit 1960 wordt vervangen en het wegdek wordt vernieuwd. Ook komt er een grote berging om regenwater op te vangen en water op straat tegen te gaan.

Overige besluiten onder andere:  

 • Tot carrousellid werden benoemd:
  • Mevrouw C. Arts (GVP)
  • Mevrouw J. Vovk (GVP)
  • De heer R. Verstraaten (GVP)
  • De heer P. Zwitserloot (VOLG)
  • De heer R. Hammer (VVD)
 • De heer E. Jansma (VVD) werd ontslag verleend als carrousellid.

Meer lezen

Meer informatie vindt u in de vergaderstukken van de raad of de app Politiek Portaal in de app.store en dan kiezen voor Berg en Dal.

Meer zien

U kunt de raadsvergaderingen online live volgen via onze website. U kunt ze ook live volgen via omroep Berg en Dal.

Suggesties en tips zijn zeer welkom.

De griffier, Jan van Workum

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster