Uit de raad van 26 september 2019

Dit item is verlopen op 14-10-2019.

Op 26 september 2019 vergaderde de gemeenteraad voor het eerst na een verdiende zomervakantie. De vergadering duurde niet lang, maar dat maakte het niet minder boeiend.

Sporten in Ooij

Er was vooraf veel te doen over het mogelijk verdwijnen van de sporthal in Ooij. Door dit onderwerp was er geen stoeltje meer vrij op de publieke tribune. Het kleurde groen; leden van SVO Korfbal waren massaal aanwezig. Samen met leden van korfbalvereniging Klimop uit Kekerdom.

Twee inwoners maakten gebruik van het spreekrecht. Burgemeester Mark Slinkman kreeg van mevrouw Van den Berk een boekje met tekeningen, gemaakt door de kinderen van basisschool Op Weg in Ooij. Mevrouw Wolf overhandigde de burgemeester meer dan 400 handtekeningen van bezorgde burgers. Dit was het resultaat van een handtekeningactie van de leden van SVO korfbal.

De fractie van Polderbreed diende een motie (verzoek aan het college) in. Het college werd gevraagd alles op alles te zetten om voor Ooij en andere kernen in de polder een locatie voor sport te behouden. De verenigingen waren niet voor niets naar het gemeentehuis gekomen: de hele gemeenteraad ging akkoord. Het college gaat onderzoek doen en komt hier in het eerste kwartaal van 2020 op terug.

Oud-papier

Wethouder Nelson Verheul deed namens het college een mededeling over het oud-papier. De raad heeft in juli een motie van de Groesbeekse Volkspartij (GVP) aangenomen om de inzameling van oud-papier niet te veranderen. De wethouder liet weten dat er genoeg chauffeurs zijn gevonden, zodat aan de wens van de raad voldaan kan worden.

Andere besluiten

  • Reactie op Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES);
  • Aanwijzen accountant voor gemeentelijke jaarstukken 2019 en 2020;
  • Bestemmingsplan Oefenhoek Millingen vastgesteld;
  • Risicoprofiel en beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ);
  • Ontslag verleend aan carrousellid M. Smit van GJS;
  • Benoeming 5 leden werkgroep Jeugd en Politiek;
  • Benoeming mevrouw Barber tot tweede plaatsvervangend voorzitter van de carrousel.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 31 oktober 2019.

Pagina opties