Uit de raad van 5 november: moeilijke keuzes in zware tijden

Op 5 november was de jaarlijkse begrotingsraad. Lees wat er besproken is en welke keuzes er gemaakt zijn.

De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde over de begroting 2021. De kosten van de gemeente zijn volgend jaar 100 miljoen euro. Daar staat 98 miljoen aan inkomsten tegenover. Er is dus een tekort; ook in 2022 en 2023. Via bezuinigingen en lastenverzwaringen is de begroting in 2024 weer sluitend.

Een digitale vergadering

De behandeling van de begroting was vanwege COVID 19 voor het eerst digitaal. Op de agenda stonden naast de Programmabegroting zelf in totaal 9 moties (verzoeken aan het college) en 18 amendementen (een wijziging in het voorstel). Ook kreeg iedere fractie de ruimte om in zijn algemeenheid te reageren op de begroting.

Belangrijke onderwerpen

Op basis de moties en amendementen en de inbreng van de fracties in de begrotingskrant zijn thema’s uitgewerkt. De belangrijkste thema’s waren dit jaar

  • Het accommodatiebeleid
  • Subsidies
  • Sociaal Domein
  • Bezuinigingen
  • Lokale lasten en
  • Verkeer en mobiliteit.

Geen rugdekking voor Vrijheidsmuseum, ook bibliotheek moet inleveren, tarieven sporthal niet lager

D66 wilde in deze zware tijden extra subsidie voor het Vrijheidsmuseum. PvdA, VVD en VOLG dienden een amendement in om de bezuinigingen op de bibliotheek (gedeeltelijk) tegen te gaan. VOLG wilde de tarieven voor huur van de sporthal niet verhogen.

Alle amendementen haalden het niet. Er was begrip voor de argumenten, maar er moeten helaas ook moeilijke en pijnlijke keuzes gemaakt worden. Het college gaf aan dat de bezuiniging op de bibliotheek op te vangen is.

Toch nog wat steun

GJS zette zich in voor het Zalmkerkje in Millingen (niet verkopen), maar kreeg de raad hier niet in mee: 4 voor en 19 tegen. Het idee van GJS om de OZB-verhoging te verspreiden over meerdere jaren haalde ook geen meerderheid: 6-17. Was er dan geen enkel akkoord? Jawel. Het college nam moties van PvdA, D66 en Sociaal Groesbeek over. Hierdoor wordt het accommodatiebeleid onder de loep genomen (D66), worden de financiën van de gemeenschappelijke regelingen nauwlettend in de gaten gehouden (SG), komt er een beleidsnotitie voor armoede en een herstelplan voor het sociale domein (PvdA).

Gelijke kansen, in de hele gemeente

Ook werd het amendement van het PvdA over “Gelijke kansen” met een ruime meerderheid (21-2) aangenomen. Er wordt veel gedaan om de leefbaarheid in de Groesbeekse wijk Stekkenberg te verbeteren. Deze aanpak komt voort uit resultaten van de GGD-monitor. Daarin wordt aangeven dat de aanpak ook in Millingen aan de Rijn nuttig kan zijn. Door het amendement van de PvdA wordt deze aanpak vanaf 2021 ook in Millingen aan de Rijn en andere kernen indien nodig gevolgd.

Zware klus toch geklaard

De coalitiepartijen CDA, GroenLinks, Polderbreed en GVP waren van mening dat het een zware klus was om de begroting sluitend te krijgen en wilden daar verder zo min mogelijk aan tornen. Vanuit deze fracties kwamen er dan ook geen moties of amendementen. Zij gingen akkoord met de begroting zoals die was aangeboden door het college. De begroting is met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen; de oppositie kon zich niet vinden in de begroting en stemde daarom tegen: 12-11.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 10 december.

Pagina opties