Vergadering carrousel en gemeenteraad 12 en 26 september

Dit item is verlopen op 27-09-2019.

De zomervakantie zit er op en dus vergadert de gemeenteraad weer. We beginnen op 12 september 2019 met een carrouselvergadering. De raadsvergadering is op 26 september. Beide vergaderingen zijn in het gemeentehuis. Als u verder klikt leest u wat er tijdens de vergaderingen wordt besproken.

Carrouselvergadering

Tijdens de carrouselvergadering wordt gesproken over de volgende onderwerpen:

Energie steken in duurzaamheid (12 september, 20:00 uur, raadzaal)

De Regionale Energie Strategie (RES) geeft een overzicht van lopende projecten, plannen en keuzes op het gebied van duurzaamheid. Iedere regio in Nederland heeft de taak om een RES te ontwikkelen. Dat is geen gemakkelijke opdracht en zorgt er voor dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Gemeenten zijn gevraagd een reactie te geven op de concept Startnotitie RES Arnhem Nijmegen. Ook wordt er gekeken hoe het gaat met de energiemaatregelen.

Voorbereid zijn op risico’s (12 september, 21:00 uur, raadzaal)

Het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) laat zien wat de belangrijkste risico’s zijn binnen de veiligheidsregio. Hierbij horen risico's zoals bijvoorbeeld cybercrime en de gevolgen van extreem weer. Het risicoprofiel wordt met alle gemeenteraden besproken.

Wat wordt er nog meer besproken?

Op de carrouselagenda van 12 september staat nog één punt. In de ruimte Millingen aan de Rijn wordt er vanaf 20:00 uur gesproken over de versterking van de samenwerking in de regio Arnhem/Nijmegen.

Vergadering gemeenteraad

Op de raadsagenda van 26 september 2019 staat verder nog één punt. Dat is een hamerstuk (geen inhoudelijke behandeling):

  • Bestemmingsplan Oefenhoek Millingen aan de Rijn.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en zijn te zien via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Achteraf kunt u de vergadering online terugkijken. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken van deze vergaderingen staan op onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering om de vergaderstukken te bekijken. Deze zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op 'Gemeenteraad Berg en Dal' komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.

Pagina opties