Verhoging bouwkosten

Vanaf januari 2021 verhogen we de kosten (leges) voor het in behandeling nemen van uw omgevingsvergunning bouw. De aanvraag van deze vergunning doet u bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

We verhogen vooral de leges voor de grote bouwprojecten. De leges voor kleinere projecten stijgen een klein beetje. Zo proberen we de kleine bouwprojecten zo min mogelijk te belasten.

De leges voor 2021

  • Bij bouwkosten tot € 8.800,- heffen we een vast bedrag van € 237,60. Dit was € 232,30.
  • Bij bouwkosten van € 8.800,- tot € 250.000,- heffen we een percentage van 2,7% van de bouwkosten. Dit was 2,64%.
  • Bij bouwkosten boven € 250.000,- heffen we een bedrag van € 6.750,-. Daarnaast berekenen we over de bouwsom boven € 250.000,- een percentage van 2,3%.  Dit was 1,76%.

Trekt u de verleende omgevingsvergunning binnen één jaar na verlening in? Dan betalen we 25% van de leges terug.

Leges voor monumenten en beschermde dorpszichten

Tot voor kort was er een uitzondering op de leges voor monumenten en beschermde dorpsgezichten. Bij monumenten en beschermde dorpsgezichten moeten eigenaren meer vergunningen aanvragen als ze iets willen veranderen aan hun pand dan eigenaren van ‘gewone’ panden. Dit komt omdat die panden een bijzondere status hebben. Voor die extra vergunningen hoefden de eigenaren geen leges te betalen. Deze uitzondering is opgeheven.

Een deel van de legeskosten kunnen eigenaren van monumenten weer terugvragen via verschillende subsidieregelingen. Voor gemeentelijke monumenten is dat de Instandhoudingssubsidie monumenten Groesbeek 2015 en voor rijksmonumenten is dat de Subsidie Instandhouding Rijksmonumenten.

Waarom verhogen we de leges?

De gemeenteraad heeft aangegeven dat we de legesopbrengsten voor bouwen moeten verhogen. De raad wil de leges verhogen zodat deze de kosten dekken. Ook zijn de huidige leges voor grote bouwprojecten in Berg en Dal lager dan die van de regiogemeenten.
 

Pagina opties