Vervanging populieren “De Kempkes” in Ooij

Dit item is verlopen op 20-02-2020.

Op 11 februari starten we met het vervangen van populieren in het bosje de ‘Kempkes’ aan de Rietlanden in Ooij. We vervangen de bomen omdat ze broos zijn. Er kunnen daardoor takken afbreken of bomen omgevallen.

We gaan de oude bomen nu eerst kappen en in het najaar planten we de nieuwe populieren.

Toestemming van de provincie

De gemeente heeft toestemming gekregen van de Provincie Gelderland om de bomen te vervangen. Hiervoor hebben we eerst ecologisch onderzoek gedaan in het bosje. Dit was nodig omdat er beschermde diersoorten leven zoals de bever en de vleermuis. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat we extra vleermuiskasten moeten plaatsen. Ook mogen we de bomen in de buurt van de beverburcht niet kappen. Als we aan deze twee voorwaarden voldoen dan is de boomkap niet schadelijk voor de beesten.

De ‘vrienden van de Bisonbaai’ hebben het bosje de afgelopen periode helemaal schoongemaakt en zwerfvuil opgeruimd.

Pagina opties