Voorstel over afvalbeleid naar de gemeenteraad

Dit item is verlopen op 27-04-2019.

Afvalinzameling en verwerking betaalt de gemeente uit de afvalstoffenheffing. De gemeente Berg en Dal wil de lasten voor haar inwoners zo laag mogelijk houden. Daarom bespreekt de gemeenteraad op 25 april 2019 een voorstel om te besparen op afvalinzameling. Het voorstel gaat over het restafval een keer per 4 weken op te halen, het oud papier per 2020 door Dar op te halen zonder inzet van de verenigingen en het inzetten op aparte luierinzameling en -verwerking. Het college wil wel de milieustraten openhouden, ondanks het toegenomen gebruik en de daarmee gepaard gaande hogere kosten.

Restafval

Het college is van plan vanaf 2020 het restafval eens in de 4 weken in te zamelen. Op dit moment is dat nog eens in de 2 weken. De hoeveelheid restafval is de afgelopen jaren gedaald. Een huishouden in de gemeente Berg en Dal gebruikt gemiddeld nog maar 2 tariefzakken (blauwe betaalde restafvalzakken) per maand. Het is daarom niet meer nodig om iedere twee weken in te zamelen. Door minder vaak restafval in te zamelen besparen we kosten. Hiermee wordt de afvalstoffenheffing voor onze inwoners lager.

Het college wil dit wel koppelen aan gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Als we luiers en incontinentiemateriaal niet meer bij het restafval inzamelen, is er minder geuroverlast. Er loopt op dit moment een proef bij ARN in Weurt om luiers en incontinentiemateriaal gescheiden te verwerken. Naar verwachting wordt eind 2019 duidelijk of ook gemeente Berg en Dal luiers en incontinentiemateriaal gescheiden kan inzamelen en verwerken. Op dat moment besluit de gemeenteraad dan ook of het doorgaat. En dus ook of we het restafval een keer in der 4 weken ophalen.

Oud papier

Op dit moment helpt een vast aantal verenigingen bij de inzameling van oud papier. Ze helpen bij de huis-aan-huis inzameling met de containers en op een aantal plaatsen met containers waar oud papier gebracht kan worden. Dit waarderen wij ontzettend.

Toch is het college van plan om de inzameling van oud papier helemaal door Dar laten doen. De inzameling van oud papier is dan overdag op doordeweekse dagen. De inzameling van oud papier is nu in de avonduren en op zaterdag. Als Dar de inzameling overdag doet, kan dat efficiënter en dus goedkoper.

Het college stelt ook voor om te stoppen met de brengcontainers. Als we dit papier zelf met Dar inzamelen, ontvangen we meer inkomsten voor de afvalstoffenheffing. Dit terwijl de kosten van het inzamelen gelijk blijven. Op die manier wordt de de afvalstoffenheffing voor onze inwoners lager.

Voor 2020 zijn we van plan geen nieuwe afspraken meer maken met verenigingen voor hulp bij de huis-aan-huis inzameling. Ook verlenen we dan helaas geen vergunning meer voor de brengcontainers voor oud papier.

Waarom stoppen met het inzetten van verenigingen bij het ophalen van oud papier?
Het aantal verenigingen dat mee kan helpen, en de verdeling van werk en vergoedingen tussen die verenigingen is al vele jaren hetzelfde. Dit is geen eerlijke verdeling.

Bovendien zijn er niet meer voldoende chauffeurs om in de hele Dar regio in de avonduren en op zaterdagen het oud papier in te zamelen.

Verder hebben alle huishoudens één of meer containers. Wegbrengen van oud papier is dus niet nodig.

Op deze manier besparen we kosten en houden we de afvalstoffenheffing lager. Maar het betekent ook dat de betreffende verenigingen niet meer mee hoeven te helpen bij de inzameling van oud papier. Zij krijgen dan ook geen vergoeding meer. Wij begrijpen dat dit voor de verenigingem een tegenvaller is.

Milieustraten

De inwoners van gemeente Berg en Dal maken gebruik van de milieustraten van Dar in Millingen aan de Rijn, Groesbeek en Nijmegen. Het aantal bezoekers en de hoeveelheid afval die gescheiden gebracht wordt, is de laatste jaren flink gestegen. En daarmee ook de kosten voor de gemeente. Die kosten worden meegenomen in de afvalstoffenheffing. Door goed scheiden kunnen we meer grondstoffen inzamelen. Om alle bezoekers goed te kunnen helpen hiermee, heeft Dar aangegeven dat de beheerders meer aanwezig moeten zijn. Daarom worden de kosten nog iets hoger. Het college is van plan om dat toch te doen, omdat ze daarmee de bezoekers kunnen helpen om het afval goed te scheiden.

Zijn er nog meer bezuinigingsmogelijkheden?

Er zijn nog meer bezuinigingsmogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld stoppen met de wekelijkse inzameling van gft-afval in de zomer. Dit vindt het college geen goed idee, omdat ze haar inwoners wil stimuleren om het afval goed te scheiden. Goede afvalscheiding is goed voor het milieu omdat we de verschillende grondstoffen opnieuw gebruiken. En als we het afval goed scheiden is de verwerking ook goedkoper. Daardoor leggen we minder afvalstoffenheffing op.

Uw mening

Wilt u de gemeenteraad uw mening over dit plan meegeven? Dat kan bij de bespreking van het voorstel in de carrouselvergadering op donderdag 11 april en bij de vergadering van de gemeenteraad op 25 april. Kijk voor meer informatie over inspreken op onze website www.bergendal.nl. Zoek op ‘Inspreken gemeenteraad’.

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster