Wat staat er op de agenda van de gemeenteraad?

Dit item is verlopen op 06-03-2020.

Binnenkort vergadert de gemeenteraad. Op donderdag 20 februari 2020 is er eerst een carrouselvergadering. De gemeenteraadsvergadering zelf  is op donderdag 5 maart. Beide vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

Agenda carrouselvergadering 20 februari

Kerkenvisie Berg en Dal (Ruimte “Millingen aan de Rijn”, 20:00 uur – 21:00 uur)

Op de agenda van de carrousel staat onder andere de informatienota over de Kerkenvisie Berg en Dal. Het college heeft de raad informatie gegeven over de opzet en planning van de gemeentelijke kerkenvisie. In deze visie komt het beleid voor de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente Berg en Dal te staan. De raad wil dit bespreken voordat de visie wordt uitgewerkt.

Wat wordt er nog meer besproken?

Op de carrouselagenda van 20 februari staat ook nog de Meerjarenstrategie Gelderland-Zuid 2020-2023. De vergadering over dat onderwerp vindt plaats in de raadzaal en duurt van 20:00 uur tot 21:00 uur. Van 21:00 uur tot 22:00 uur wordt de informatienota over de problematiek bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) besproken.

Agenda gemeenteraad 5 maart

Op de raadsagenda van 5 maart 2020 staan verder nog de volgende onderwerpen:

Politiek debat (inhoudelijk behandelen van het voorstel)

  • Reglement van Orde 2020;

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring)

  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Fietspad Rijlaan;
  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Klein Amerika 7;
  • Kaderbrief 2021 MGR.

In het begin van de raadsvergadering wordt Toon de Jong (Voor Berg en Dal) benoemd tot raadslid van de gemeente Berg en Dal. Aan het eind van de vergadering volgt nog de benoeming van twee carrouselleden en het afscheid van twee carrouselleden.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en zijn te zien via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Achteraf kunt u de vergadering online terugkijken. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken van deze vergaderingen staan op onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering om de vergaderstukken te bekijken. Deze zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.

Pagina opties