Webformulieren even buiten gebruik

Op onze website www.bergendal.nl staan verschillende formulieren. Een aantal van die formulieren kunt u in de ochtend van donderdag 10 december niet gebruiken. Dat komt omdat we dan onderhoud doen aan het computerprogramma achter de formulieren.

Om welke formulieren gaat het?

De volgende formulieren kunt u donderdagochtend 10 december niet gebruiken:

  • Aangifte geboorte
  • Aangifte overlijden
  • Voorgenomen huwelijk / voorgenomen geregistreerd partnerschap
  • Verandering naamgebruik
  • Geheimhouden persoonsgegevens
  • Verhuizing doorgeven
  • Afschrift burgerlijke stand aanvragen
  • (Internationaal) uittreksel uit de basisregistratie personen aanvragen
  • Bewijs van in leven zijn aanvragen
  • Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

Vanaf ‘s middags 10 december kunt u de formulieren weer gewoon gebruiken.

Pagina opties