Wethouder Thijssen test toegankelijkheid Herwendaal voor rolstoelen

Dit item is verlopen op 26-10-2017.

Smalle stoepen, schuine inritten, richels, je staat er niet altijd bij stil, totdat je in een rolstoel rijdt.

Wethouder Sjaak Thijssen maakte op woensdag 11 oktober een rondje in een elektrische rolstoel door Herwendaal om te kijken hoe toegankelijk de wijk is voor rolstoelen. Hij deed dit samen met buurtbewoner Theo Peters, Forte Welzijn en de Wmo Adviesgroep. Hieronder leest u een verslag van de deelnemers aan de test.

Wat kwamen we onderweg tegen?

Verzamelpunt is het pleintje op de Maarten Trompstraat. Hier komen we direct het eerste knelpunt al tegen. Buurtbewoner Theo Peters moet eerst naar het einde van de straat rijden, om de stoep op te kunnen, want op het pleintje zelf is geen verlaging in de stoep.

Met Theo Peters voorop gaan we de Jan van Galenstraat in. Daar is wel een verlaging in de stoep, maar de wortels van de boom zorgen er voor dat de stoep verzakt, waardoor tegels onregelmatig liggen. Niet alleen vervelend voor iemand in een rolstoel, maar ook voor mensen die slecht ter been zijn of slecht kunnen zien. Even verderop is de stoep erg smal. Het is maar de vraag of er een rolstoel doorpast. De rolstoelers in onze groep kiezen ervoor om de weg te gebruiken.

Wat ook opvalt is dat bomen soms midden op de stoep staan, wat erg lastig is voor slechtziende en blinde mensen.

Op de hoek van De Ruyterstraat en de Henry Dunantstraat laat Theo Peters ons zien dat er een flinke richel tussen de straat en de stoep ligt. Sommige rolstoelen komen hier vast te zitten als ze de stoep op willen. Anderen worden bijna gelanceerd als ze de stoep afgaan. Dit zien we op diverse plekken terugkomen.

We vervolgen onze weg door de Vlasrootweg waar we verschillende lastige opritten tegenkomen. We steken binnendoor naar De Ruyterstraat. Hier komt een van de rolstoelen vast te zitten in de modder, omdat de stoep erg smal is.

Aan het einde van de doorsteek laat Theo ons ook het goede voorbeeld zien. De stoep en de straat zijn verbonden door een prettige verlaging, waardoor een rolstoel gemakkelijk de stoep op en af kan. Aan de overkant bij het begin van de Helfrichstraat is een zelfde constructie gemaakt, echter staat de paal van het verkeersbord redelijk bij, waardoor je niet te hard de stoep op moet rijden. Via De Ruyterstraat gaan we weer terug naar ons startpunt. Onderweg komen we nog verschillende lastige stoepjes tegen, scheve stoepen, lastige richels tussen de straat en de stoep en smalle stoepen.

Waarom doen we dit?

De Herwendaalseweg wordt vernieuwd, samen met de buurtbewoners maken we plannen om de weg en de wijk te verbeteren. In het begin van de zomer is er een wijkschouw in de buurt gehouden. Hier hebben we buurtbewoners gevraagd hoe het is om te wonen in de wijk Herwendaal en welke aandachtspunten er zijn. Eén van de aandachtspunten die naar voren kwam was de toegankelijkheid in de wijk. Buurtbewoners ervaren dat het niet overal even gemakkelijk is om met een rolstoel te rijden. Hier wilden we met elkaar nog eens specifiek naar kijken en daarom hebben we deze wijkschouw georganiseerd.

Toegankelijkheid in de wijk is niet alleen voor mensen in een rolstoel belangrijk. Ook mensen die slecht ter been zijn, of met een rollator lopen, hebben last van scheve stoepen en hoge stoepranden. Zij moeten hun evenwicht behouden als de ondergrond niet vlak is en met verminderde spierkracht is een rollator niet zo maar op te tillen.

Ook blinden en slechtzienden hebben baat bij zo min mogelijk opstakels onderweg, zoals bomen, verkeersborden en paaltjes.

En denk ook eens aan ouders met een kinderwagen. Voor al deze groepen is het belangrijk dat de wijk goed toegankelijk is.

Wat gaan we hier mee doen?

Wat we in ieder geval gaan doen is een verlaging in de stoep maken bij het pleintje in de Maarten Trompstraat. Voor de overige punten die we tegenkwamen zal nader bekeken worden of het noodzakelijk is om dit aan te passen.

Verder hebben we een lijst met knelpunten die we onderweg tegenkwamen. Sommige knelpunten zijn we op meerdere plekken tegengekomen. Ongetwijfeld zullen deze knelpunten ook op andere plekken in de wijk voorkomen waar we niet geweest zijn. Samengevat zijn de belangrijkste knelpunten: Richels tussen stoep en straat, hoge drempels, scheve stoepen, te smalle stoepen, obstakels die in de weg staan.

Bewustwording hiervan is een goed begin. We nemen deze belangrijke punten mee bij nieuwe plannen voor de wijk en weg, zodat toegankelijkheid direct bij het ontwerp een belangrijk aandachtspunt wordt.

Lijst met knelpunten onderweg

  • Geen verlaging van de stoep - pleintje Maarten Trompstraat nr 8-18
  • Stoep scheef door boomwortels – Hoek Maarten Trompstraat en Jan van Galenstraat
  • Smalle stoep – Jan van Galenstraat
  • Boom in het midden van de stoep – Hoek Jan van Galenstraat en Karel Doormanstraat
  • Diepe richel tussen stoep en straat - Hoek de Ruyterstraat en de Henry Dunantstraat
  • Diepe richel tussen stoep en straat - Bocht in de Henry Dunanstraat bij de Baden Powelstraat en de Vlasrootweg
  • Goten na de drempel - Drempel Baden Powelstraat en Henry Dunantstraat
  • Paal verkeersbord erg kort op de verlaging – Begin Helfrichstraat , ter hoogte van De Ruyterstraat
  • Smalle stoep naast parkeerplaats – De Ruyterstraat

Goede voorbeeld

  • Drempel tussen stoep en straat – De Ruyterstraat ter hoogte van de Helfrichstraat

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster