Ondersteuning en zorg (Wmo)

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling

Icon

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd.

Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling

Belangenverenigingen

Icon

Informatie over wie uw belangen kan behartigen en ondersteunen.

Belangenverenigingen: Wie kan u ondersteunen?

Toezicht op de zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de inspectie op de uitvoering van de Wmo.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/toezicht-op-de-zorg_940.html

Hulp en ondersteuning

Icon

Informatie over hulpmiddelen, hulp in het huishouden, vervoer en begeleiding.

Hulp en ondersteuning

Cliëntondersteuning

Icon

Wilt u iemand die u ondersteunt tijdens gesprekken, helpt bij lastige keuzes of bijvoorbeeld het invullen van formulieren?

Cliëntondersteuning

Anderen ontmoeten

Icon

Informatie over het ontmoeten van anderen en dagbesteding.

Anderen ontmoeten

Meldpunt Bijzondere Zorg

Icon

Maakt u zich zorgen om iemand met verward gedrag? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Meldpunt Bijzondere Zorg

Wonen

Icon

Informatie over woonvoorzieningen.

Wonen

Eigen bijdrage

Icon

Bent u 18 jaar of ouder en krijgt u een maatwerkvoorziening uit de Wmo. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of specialistische dagbesteding? Dan betaalt u in de meeste gevallen een eigen bijdrage in de kosten.

kosten

Pagina opties