Aanvraag onderzoek en behandeling dyslexie

 • Wat is het?

  Gaat uw kind naar de basisschool? De school houdt goed in de gaten of uw kind problemen heeft met lezen en/of spellen (dyslexie). Is dat het geval? Dan zorgt de school dat uw kind extra ondersteuning krijgt. 

  Het kan zijn dat deze ondersteuning niet voldoende is. En dat de school vermoedt dat uw kind een ernstige vorm van dyslexie heeft. Uw kind kan dan in aanmerking komen voor specialistische zorg.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen specialistische zorg

  De school en de ouders/verzorgers moeten deze specialistische zorg aanvragen bij de gemeente. Een medewerker van de gemeente kijkt of de aanvraag voor onderzoek en/of behandeling vergoed kan worden. Dat geldt alleen bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Dat betekent dat uw kind, naast dyslexie, geen andere problemen heeft.

  Als de medewerker van de gemeente geen onderzoek of behandeling voor EED adviseert, dan zorgt de school voor andere passende ondersteuning.

  Let op! Alleen als u uw kind via de gemeente aanmeldt, wordt dyslexiezorg vergoed. Meld uw kind dus niet rechtstreeks aan bij een zorgverlener. Wilt u in overleg met school uw kind aanmelden voor onderzoek en behandeling van EED? Hieronder staan de documenten die u en de school moeten invullen.

  Heeft u vragen? Neem dan contact op met de intern begeleider van de school van uw kind.

  Documenten

Pagina opties