Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa)

 • Samenvatting

  De Buitengewone Opsporingsambtenaren (Boa's) van de gemeente Berg en Dal houden de leefbaarheid in uw woonomgeving goed in de gaten. Ze spelen een belangrijke rol in het handhaven van de veiligheid en het tegengaan van criminaliteit. De Boa's controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan. Denk aan fout parkeren, afval dumpen of dingen vernielen. Ook bij evenementen, zoals bijvoorbeeld carnaval, houden ze in de gaten of alles goed verloopt. De Boa mag identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. Het toezicht van de Boa vindt overdag, ’s avonds en in de weekenden plaats.

  U herkent de Boa aan een blauw uniform met een zilverkleurig embleem. Op het embleem staat een hand die een staf vasthoudt met daarachter een schild.

  Overlast melden

  Heeft u van overlast in uw woonwijk? De gemeente wil zoveel mogelijk weten over de soort overlast en de ernst daarvan. Dat is belangrijk om controle en toezicht goed in te zetten.

  U kunt overlast of iets dat kapot is of opgeruimd moet worden, melden op de website. Ga daarvoor naar ons Meldpunt Buitenruimte of bel naar 14 024.
  Daar kunt u ook uw meldingen kwijt voor onze Boa.

 • Wat moet ik doen?

Pagina opties