De gemeentezorgverzekering

 • Samenvatting

  De gemeente Berg en Dal biedt  samen met VGZ en CZ de Gemeentezorgverzekering aan. Deze zorgverzekering is voor inwoners met een laag inkomen en een vermogen tot € 50.000,-.

  Waarom de gemeentezorgverzekering?

  • een brede dekking voor o.a. (fysio)therapie, eigen bijdrage Wmo, een bril of de tandarts. U kunt kiezen uit vier verschillende pakketten met verschillende vergoedingen.
  • De gemeente biedt een financiële bijdrage in de premie. 
  • Heeft u hoge zorgkosten en moet u elk jaar het volledig eigen risico betalen? Dan is het Gemeentepakket Compleet + € 0,- eigen risico van VGZ of het pakket Gemeenten Extra Uitgebreid van CZ wat voor u. De premie is bij deze pakketten hoger als bij de andere twee pakketten, maar het eigen risico hoeft u niet meer te betalen.

  Inkomensgrens en vermogensgrens

  U kunt zich aanmelden bij de Gemeente zorgverzekering als uw gezamenlijke inkomen (van u en uw eventuele partner) lager is dan de inkomensgrens die van toepassing is op uw leefsituatie. Let op: bent u 18,19 of 20 jaar dan kijken we daarnaast naar het inkomen van uw ouders. Hieronder ziet u het overzicht. De bedragen zijn inclusief vakantietoeslag. Denkt u er hierbij aan dat bijvoorbeeld een heffingskorting, alimentatie of inkomsten uit verhuur ook meetellen als inkomen.

  Daarnaast geldt een vermogensgrens. Uw gezamenlijk vermogen mag niet hoger zijn dan € 50.000,-. Een eigen woning laten we hierbij buiten beschouwing. Vermogen kan zijn: spaargeld, waardepapieren, auto of motor, sieraden. Het vermogen van uw kinderen tot 18 jaar hoort daar ook bij.

  Leefsituatie

  Inkomensgrens (netto per maand incl vakantietoeslag)

  Inkomensgrens 120% bijstandsnorm bij verschillende leefsituaties in 2019

  alleenstaande (ouder) 18, 19 of 20 jaar €    304,00
  samenwonend en allebei 18, 19 of 20 jaar €    608,00
  samenwonend en één is 18,19 of 20 jaar, de ander 21 of ouder €  1.183,00
  samenwonend en met ten laste komende kinderen, beiden 18, 19 of 20 jaar €    960,00
  samenwonend met ten laste komende kinderen, waarvan één partner 18,19 of 20 jaar, de ander 21+ € 1.535,00
  alleenstaande (ouder) 21 jaar of ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.231,00
  samenwonend en 21 jaar of ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.758,00
  alleenstaande (ouder), pensioengerechtigde leeftijd € 1.378,00
  samenwonend, waarvan één of beiden pensioengerechtigde leeftijd € 1.877,00
  alleenstaande (ouder) wonend in een instelling €    432,00
  samenwonend, wonend in een instelling €    697,00

  Pakketten en premiebedragen 2019

  VGZ Gemeentepakket Compleet VGZ Gemeentepakket Compleet + € 0,- eigen risico CZ Gemeenten Extra CZ Gemeenten Extra Uitgebreid
  premie basisverzekering  € 113,69 € 113,69 € 117,31 € 117,31
  erbij: premie aanvullende verzekering € 41,55 € 70,95 € 41,03 € 50,01

  Totaal

  € 155,24 te betalen aan VGZ

  € 184,64 te betalen aan VGZ

  € 158,34 te betalen aan CZ

  € 167,32

  af: Gemeentelijke bijdrage € 17,00 deze bijdrage ontvangt u op uw rekening € 37,00 Deze bijdrage ontvangt u op uw rekening € 17,00 Deze bijdrage ontvangt u op uw rekening € 37,00 Deze bijdrage gaat rechtsstreeks naar  CZ (€ 32,08 wordt gebruikt voor eigen risico, € 4,92 gaat van de premie af)

  Premie minus Gemeentelijke bijdrage

  € 138,24

  € 147,64

  € 141,34

  € 162,40 te betalen aan CZ

  Eigen risico nog zelf betalen? Ja (max € 385,-) nee Ja (max € 385,-) nee

  Gemeentelijke bijdrage in de premie

  Heeft u de polis ontvangen? Dan bent u toegelaten tot de gemeentezorgverzekering. De gemeentelijke bijdrage wordt dan automatisch aan u overgemaakt. Een uitzondering hierop is het pakket Gemeenten Extra Uitgebreid. De gemeentelijke bijdrage wordt bij dit pakket rechtstreeks overgemaakt aan CZ, waarmee het eigen risico en een klein deel van de premie wordt vergoedt. In alle gevallen betaalt u  dus zelf de premie aan uw zorgverzekeraar. 

  Aanmelden?

  Ga naar de site www.gezondverzekerd.nl en vul de gemeentenaam in. U komt dan bij de site van de gemeente Berg en Dal. Hier kunt u uw pakket samenstellen. Bent u nu verzekerd bij een andere verzekeraar?  In dat geval moet u zich aanmelden vóór 1 januari 2019. VGZ of CZ meldt u af dan bij uw oude zorgverzekeraar.  Lukt het niet via deze site? Bel dan met cluster Inkomen van de afdeling Sociale Zaken (telefoonnummer 14024). De afdeling stuurt u een aanmeldformulier toe.  

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster