Doe Mee! Regeling

 • Samenvatting

  Als u een laag inkomen heeft, kan de gemeente bijdragen aan de kosten voor deelname aan een vereniging of aan een activiteit. Ook reiskosten en kosten van kleding vallen onder deze regeling, net als materiaal voor een sport of cursus. 

  Doe Mee! regeling 2019 online aanvragen

  Vraagt u de tegemoetkoming aan voor uw kinderen onder de 18, download dan eerst de  bijlage formulier kindpakket, vul deze in en voeg deze bij bovenstaande online aanvraag.

  Voorbeelden

  Voorbeelden van verenigingen of activiteiten zijn:

  • een sportvereniging of sportclub
  • een buurtvereniging
  • scouting
  • een creatieve cursus,
  • muziekles,
  • zwemles,
  • peuterspeelzaal;
  • een bibliotheekabonnement;
  • een abonnement voor museum, theater of speeltuin;
  • lidmaatschap van een patiëntenvereniging;
  • eenmalige activiteiten zoals bezoek aan een pretpark, speeltuin, museum of bioscoop;
  • schoolactiviteiten of de ouderbijdrage basisonderwijs.

  Let op: het moet wel gaan om iets waar u persoonlijk aan deelneemt! Een internetabonnement en een kranten-en tijdschriftenabonnement worden niet vergoed. U kunt ook geen vergoeding meer krijgen voor kosten die u vorig kalenderjaar of eerder heeft gemaakt.

 • Hoe werkt het?

  Hoogte bijdrage

  Als u aan de voorwaarden voldoet heeft u recht op:

  • € 100,- per jaar voor uzelf en/of uw eventuele partner als u dit kalenderjaar 19 jaar of ouder wordt
  • € 225,- per jaar voor een kind in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar.
  • € 100,- per jaar voor een kind dat dit jaar naar het voorgezet onderwijs gaat.
  • Éénmalige verstrekking in natura van laptop e/of tweedehands fiets voor een kind in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar en/of zwemlessen voor een kind in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar en jaarlijks éénmalig een lidmaatschap van (sport)vereniging voor uw kind.

   Wat zijn de voorwaarden?  

  1. Er is een inkomensgrens vastgesteld op leeftijd en leefsituatie. Heeft u een inkomen dat gelijk of lager is dan deze inkomensgrens dan komt u in aanmerking. Zie de tabel hieronder. 
    
   Leefsituatie Inkomensgrens 2019 (netto per maand incl. vakantietoeslag)
   Alleenstaande (ouder) 18, 19 of 20 jaar €    305,27
   Samenwonend en allebei 18, 19 of 20 jaar €    610,54
   Samenwonend en één partner is 18, 19 of 20 jaar, de ander is 21 jaar of ouder € 1.188,49
   Samenwonend en met kinderen, beide 18, 19 of 20 jaar €    963,83
   Samenwonend en met ten laste komende kinderen, waarvan één partner 18,19 of 20 jaar is, de ander 21 jaar of ouder €  1.541,78
   Alleenstaande (ouder) 21 jaar of ouder, jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd € 1.236,50
   Samenwonend 21 jaar of ouder, jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd € 1.766,68
   Alleenstaande (ouder) met de AOW gerechtigde leeftijd € 1.384,84
   Samenwonend, waarvan één of beiden de AOW gerechtigde leeftijd heeft € 1.885,80
   Alleenstaande (ouder) wonend in een instelling €    433,54
   Samenwonend, wonend in een instelling €    699,01

   Uw inkomen kan onder andere zijn: salaris, uitkering, pensioen, alimentatie, lijfrente, inkomsten uit verhuur, studiefinanciering. Op het aanvraagformulier moet u verklaren dat uw inkomen hoger of lager is dan bovengenoemde inkomensgrens.
    
  2. U heeft een vermogen dat niet hoger is dan € 50.000,-.

   Uw vermogen kan onder andere zijn:  spaargeld, waardepapieren, auto of motor, sieraden. Het vermogen van uw kinderen tot 18 jaar hoort daar ook bij. Een eigen huis waar u in woont valt niet onder uw vermogen. Op het aanvraagformulier moet u verklaren dat uw vermogen hoger of lager is dan € 50.000,-.
    
  3. Op het aanvraagformulier moet u invullen voor welke activiteiten u de tegemoetkoming aanvraagt. Dat hoeft niet bij schoolkosten voor de middelbare school.
  4. Ouders kunnen voor hun kinderen een verstrekking in natura ontvangen voor het lidmaatschap van een door de gemeente gesubsidieerde (sport)vereniging in de gemeente Berg en Dal. Op het aanvraagformulier kunt u één (sport)vereniging kiezen. Vermeld er achter met ingang van welke datum uw zoon/dochter lid is of gaat worden. Daarnaast kunt u op het aanvraagformulier aangeven of u gebruik wenst te maken van éénmalige verstrekking van laptop, tweedehands fiets, schoolreis en/of zwemlessen voor uw kind.
 • Wat moet ik doen?

  Als u 18 jaar of ouder bent kunt u de tegemoetkoming aanvragen voor uzelf en voor uw eventuele partner en/of kinderen die dit jaar 18 worden. U kunt het aanvraagformulier van de Doe Mee! regeling opvragen bij de gemeente. Bel dan 14024, spreek Berg en Dal in en als u bent doorverbonden vraagt u naar het Cluster Inkomen. U kunt de aanvraag voor de Doe Mee! Regeling ook direct online indienen, u moet dan wel uw DigiD bij de hand hebben.

  Vraagt u de tegemoetkoming aan voor uw kinderen onder de 18, download dan eerst de  bijlage formulier kindpakket, vul deze in en voeg deze bij onderstaande online aanvraag.

  Doe Mee! regeling 2019 online aanvragen

Pagina opties