Evenement organiseren

 • Samenvatting

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

  Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld een buurtfeest, of een straatfeest of -barbecue.

  Melding klein evenement

  Een melding van een klein evenement moet uiterlijk 3 weken voor het evenement volledig in bezit zijn van de gemeente. Een melding voor een klein evenment kunt u direct online indienen met DigiD:
  Melding klein evenement

  Voorwaarden klein evenement

  U hoeft slechts een melding van een klein evenement te doen als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen gelijktijdig;
  • Het evenement, inclusief het ten gehore brengen van geluid vindt plaats tussen 9:00 uur en 1:00 uur;
  • Het evenement vindt plaats op een niet-doorgaande weg en vormt ook anderszins geen belemmering voor het verkeer of de vrije doorgang van hulpdiensten;
  • Indien u objecten wlt plaatsen: Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 20 m2 per object niet zijnde aankondigingsborden.

  Let op, in sommige gevallen moet u óók nog een melding maken van een incidentele festiviteit. Dit  is een aparte melding en gaat over geluid. Bekijk hier wanneer u een incidentele fesitiviteit moet melden en en hoe u dit doet.

  Aanvraag vergunning voor een groot evenement

  Een complete aanvraag voor een vergunning moet uiterlijk 8 weken voor het evenement in bezit zijn van de gemeente. Een aanvraag is compleet als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en  alle gevraagde bijlagen zijn meegestuurd.

  U kunt voor de aanvraag vergunning voor een evenement het PDF downloaden, invullen en aan de gemeente sturen. U moet het ingevulde formulier mailen naar gemeente@bergendal.nl.

  Let op, in sommige gevallen moet u óók:

  1. een veiligheidsplan als bijlage meesturen. Houd deze dus bij de hand.
  2. nog een melding maken van een incidentele festiviteit. Dit  is een aparte melding en gaat over geluid. Bekijk hier wanneer u een incidentele fesitiviteit moet melden en en hoe u dit doet.

  Vergunning evenement

  Als u niet aan alle voorwaarden van een klein evenement voldoet, dan moet u een vergunning voor een evenement aanvragen.

  Toestemming eigenaar voor het gebruik van een particulier terrein of een particulier gebouw

  Als het evenement op een particulier terrein of in een particulier gebouw wordt gehouden, dan is de toestemming van de eigenaar voor het gebruik van dit terrein of gebouw noodzakelijk. De eigenaar kan deze toestemming na de aanvraag voor een vergunning van een evenement direct online indienen.

  Toestemming eigenaar gebruik particulier terrein of gebouw

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

  • een maximum aantal personen;
  • een bepaalde begin- en eindtijd;
  • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
  • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
  • geen grote voorwerpen plaatsen.
 • Wat moet ik doen?

  • Vraag de vergunning aan bij de gemeente.
  • Voor grote evenementen doet u dit minstens 16 weken van tevoren. Voor middelgrote evenementen doet u dit minstens 8 weken van tevoren.
  • Als u alleen een melding hoeft te doen, doet u dit minstens 1 week van tevoren.
  • Geef de volgende informatie:
   • naam van de organisator
   • naam van de contactpersoon op het evenement
   • omschrijving van activiteiten op het evenement
   • datum en tijdstip van het evenement
   • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
   • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
   • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
   • of er straten afgesloten moeten worden
   • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
   • manier van stroomvoorziening
   • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
   • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
   • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
   • hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing, verwijzingsborden of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

 • Wat kost het?

  De kosten bedragen € 53,35.

 • Hoe lang duurt het?

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
  • Voor middelgrote evenementen ontvangt u binnen 6 weken bericht.

  Melding klein evenement

  U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding hebt gedaan.

 • Meer informatie

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

 • Bijlagen

Pagina opties