Evenement organiseren

 • Samenvatting

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren zoals een braderie, optocht, volksfeest, festival, sportwedstrijd op de openbare weg of popconcert ? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden. Sinds oktober 2019 vragen we u ook om een vooraankondiging te doen van het evenement. Voor evenementen in 2020 doet u dit uiterlijk op 15 november 2019.

  Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Kleine evenementen zijn openbare buurt- of straatfestiviteiten op één dag of in één weekend. Denk hierbij aan een buurtfeest, straatfeest of -barbecue.

 • Hoe werkt het?

  Melding klein evenement

  Een melding van een klein evenement moet uiterlijk 3 weken voor het evenement volledig in bezit zijn van de gemeente. Een melding voor een klein evenement kunt u direct online indienen met DigiD:


  Melding klein evenement

  Voorwaarden klein evenement

  U hoeft slechts een melding van een klein evenement te doen als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen gelijktijdig;
  • Het evenement, inclusief het ten gehore brengen van geluid vindt plaats tussen 9:00 uur en 1:00 uur;
  • Het evenement vindt plaats op een niet-doorgaande weg en vormt ook anderszins geen belemmering voor het verkeer of de vrije doorgang van hulpdiensten;
  • Indien u objecten wlt plaatsen: Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 20 m2 per object niet zijnde aankondigingsborden.

  Let op, in sommige gevallen moet u óók nog een melding maken van een incidentele festiviteit. Dit  is een aparte melding en gaat over geluid. Bekijk hier wanneer u een incidentele fesitiviteit moet melden en en hoe u dit doet.

  Als u niet aan alle voorwaarden van een klein evenement voldoet, dan moet u een vergunning voor een evenement aanvragen, zie in onderstaande tekst hoe dit werkt.

  Aanvraag vergunning voor een (groot) evenement

  Vooraankondiging

  U moet een evenement elk jaar voor een bepaalde datum bij de gemeente melden. Dit noemen we een ‘vooraankondiging evenement’. Dit jaar moet dat voor 15 november. Met alle vooraankondigingen maken we een evenementenkalender. We kunnen dan van tevoren beter afstemmen met onder andere de politie en de brandweer. En we kunnen zien of er knelpunten ontstaan. Als er een knelpunt ontstaat heeft een aangekondigd evenement voorrang op een evenement dat niet is aangekondigd. Daarnaast krijgt u een herinnering van de gemeente op het moment dat u de vergunning daadwerkelijk moet aanvragen. Vul het formulier via onderstaande link in.

  formulier ‘vooraankondiging evenement’

  Aanvraagformulier

  Een complete aanvraag voor een vergunning moet uiterlijk 12 weken voor het evenement in bezit zijn van de gemeente. Een aanvraag is compleet als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en  alle gevraagde bijlagen zijn meegestuurd. U kunt via onderstaande link het formulier downloaden en invullen. Mail het formulier vervolgens naar gemeente@bergendal.nl.

  aanvraagformulier vergunning voor een evenement downloaden

  Let op, in sommige gevallen moet u óók:

  1. een veiligheidsplan als bijlage meesturen. Houd deze dus bij de hand.
  2. nog een melding maken van een incidentele festiviteit. Dit  is een aparte melding en gaat over geluid. Bekijk hier wanneer u een incidentele fesitiviteit moet melden en en hoe u dit doet.

  Toestemming eigenaar voor het gebruik van een particulier terrein of een particulier gebouw

  Als het evenement op een particulier terrein of in een particulier gebouw wordt gehouden, dan is de toestemming van de eigenaar voor het gebruik van dit terrein of gebouw noodzakelijk. De eigenaar kan deze toestemming na de aanvraag voor een vergunning van een evenement direct online indienen.

  Toestemming eigenaar gebruik particulier terrein of gebouw

  Meer informatie?

  Lees dan het evenementenbeleid van de gemeente

 • Kosten

  De kosten bedragen € 54,10.

Pagina opties