Gehandicaptenparkeerplaats

 • Samenvatting

  Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. Om voor een gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan elk van beide volgende criteria:

  1. Het niet onder alle omstandigheden in de directe nabijheid van de woning kunnen parkeren;
  2. Het in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kaarten voor bestuurders en passagiers. Aanvragen die betrekking hebben op bestuurders komen in beginsel altijd in aanmerking voor een gereserveerde parkeerplaats. Aanvragen die betrekking hebben op passagiers zullen per individueel geval beoordeeld worden. Deze gevallen zullen beoordeeld worden op:
  • Op basis van de mogelijkheid en wenselijkheid tot het tijdelijk kunnen parkeren in de directe nabijheid van de woning voor het in- en uitstappen;
  • Op de mogelijke beperkingen van de betreffende passagier, die het (on)mogelijk maken zich zonder begeleiding vanuit het voertuig naar de voordeur te begeven of die het onmogelijk maken om zelfstandig op begeleiding te wachten.
 • Hoe werkt het?

  U kunt onder de volgende voorwaarden een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen:

  U bent de bestuurder

  • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres.
  • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw werkplek hebt u een verklaring van uw werkgever dat u daar werkt.
  • Het kenteken van het voertuig staat op uw naam of op naam van uw huisgenoot.
  • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder dat u de dagelijkse bestuurder bent.
  • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
  • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

  U bent de passagier

  • U kunt niet alleen bij uw woning achterblijven als de bestuurder de auto ophaalt en parkeert.
  • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
  • Er zijn geen mogelijkheden om voor uw woning of werkplek in of uit te stappen.
  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op hetzelfde adres als de bestuurder van de auto.
  • Het kenteken van de auto staat op uw naam of op naam van de bestuurder.
  • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder waarin staat dat de bestuurder de dagelijkse gebruiker van de auto is.
  • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
  • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt schriftelijk een gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

  1. Kopie van het kentekenbewijs
  2. Kopie van de Europese gehandicaptenparkeerkaart

  Indien u voldoet aan de voorwaarden wordt een verkeersbesluit genomen om een parkeerplaats voor u te reserveren. Dit besluit zal vervolgens 6 weken na publicatie in de Staatscourant open staan voor bezwaar en beroep door belanghebbenden. Indien geen bezwaren worden ingediend, krijgt u daarne een gereserveerde plaats bij uw woning of werkplek. Bij uw parkeerplaats komt een speciaal verkeersbord en een bord met uw kenteken erop.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats betaalt u leges. Dit is in 2018 eenmalig € 112,55.

 • Hoe lang duurt het?

  Een gehandicaptenparkeerplaats bestaat uit het volgende:

  1. Een parkeervak met een kruis gemarkeerd
  2. Een speciaal verkeersbord en een bord met uw kenteken er op.

  Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag. Daarna duurt het nog enkele weken voordat de parkeerplaats is aangelegd.

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster