Geluidsapparatuur horecabedrijf

  • Samenvatting

    Als u gebruikmaakt van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf, meldt u dit bij de gemeente. Om geluidsoverlast te voorkomen, kan de gemeente extra afspraken hierover met u maken.

  • Wat moet ik doen?

    • U doet de melding via de Activiteitenbesluit Internet Module. Als het online melden niet lukt, kunt u de melding uitprinten en per post versturen naar de gemeente.
    • Bij uw melding geeft u aan hoeveel geluid er in uw horecabedrijf gemaakt zal worden. Als u verwacht dat dit overlast kan veroorzaken, stuurt u een akoestisch rapport mee.

Pagina opties