Gemeenteraad, inspreken

 • Wat is het?

  U kunt als inwoner, instelling of bedrijf tijdens de carrousel- en raadsvergaderingen uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. De raad kan dat dan meenemen in haar besluitvorming.

 • Hoe werkt het?

  Hoe gaat inspreken?

  U heeft vijf minuten spreektijd

  Iedere inspreker krijgt aan het begin van het desbetreffende agendapunt tijd om iets te zeggen. De voorzitter nodigt u hiervoor uit. De inspreektijd per inspreker is vijf minuten. Dit komt overeen met ongeveer 1 getypt A-viertje tekst.

  Houd het kort en bondig

  U kunt uw betoog het beste kort en bondig houden. Als u meer informatie kwijt wilt, kunt u dit op papier zetten. U kunt dit document voor of direct na de vergadering mailen aan de griffie via griffie@bergendal.nl. De griffie zorgt voor verspreiding onder de leden van de raad en carrousel.

  U kunt aan het eind kort reageren

  Als de leden van de raad, de carrousel en de wethouder of burgemeester hebben gesproken over het onderwerp kunt u als inspreker opnieuw kort reageren op wat er tot dan toe in de carrousel is ingebracht.

 • Wat moet ik doen?

  Waar kunt u zich melden?

  Raadsvergadering

  Wilt u inspreken bij de raadsvergadering? U kunt hiervoor tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffe via griffie@bergendal.nl of via het algemene nummer van de gemeente 14 024.

  Carrouselvergadering

  Voor de carrouselvergadering kunt u zich tot vlak voor de vergadering aanmelden bij de griffie.

Pagina opties