Individuele inkomenstoeslag

 • Samenvatting

  De individuele inkomenstoeslag is er voor inwoners die drie jaar of langer een inkomen hebben op maximaal 100% van de voor de inwoner geldende bijstandsnorm. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

  Uitbetaling

  De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

  Voor wie

  Inwoners van de gemeente Berg en Dal die drie jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau1 hebben, kunnen de individuele inkomenstoeslag aanvragen bij de gemeente.

  De individuele inkomenstoeslag is een extra uitkering van de gemeente die u één keer in de twaalf maanden kunt krijgen. U kunt het geld gebruiken om bijvoorbeeld rekeningen te betalen of een nieuwe koelkast van te kopen. U hoeft niet te laten zien waar u het geld aan uitgeeft, u hoeft dus geen bonnetjes in te leveren. Het geld wordt niet van uw uitkering afgetrokken en u betaalt geen belasting over het geld. Als u in een schuldregeling zit, wordt de toeslag wel ingezet om de schuld af te betalen.

  U heeft geen recht op individuele inkomens toeslag in de volgende gevallen:

  • U en/of uw partner heeft in de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag een opleiding gevolgd, die door het rijk is bekostigd en/of studiefinanciering ontvangen op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF);
  • U in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag een verlaagde uitkering heeft ontvangen als gevolg van de schending van een verplichting tot arbeidsinschakeling.

  De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is:

  Leefsituatie Bedrag individuele inkomenstoeslag 2019
  Bedrag individuele inkomenstoeslag 2019
  Alleenstaande € 424-
  Alleenstaande ouder € 558,-
  Gehuwden/samenwonenden € 611,-
  Alleenstaande (ouder) in instelling € 160,-
  Gehuwden/samenwonenden in instelling € 266,-

  De overige voorwaarden om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

  1. U bent inwoner van de gemeente Berg en Dal, 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  2. Uw vermogen is lager dan de in de Participatiewet genoemde vermogensgrens2;
  3. U volgt geen door het Rijk bekostigd onderwijs, en heeft dat de afgelopen drie jaar ook niet gevolgd;
  4. U heeft de afgelopen 12 maanden geen verlaging van uw uitkering opgelegd gekregen vanwege het schenden van de arbeidsverplichtingen van de Participatiewet;
  5. U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering.


  Leefsituatie Bijstandsnorm 2019

  1Bijstandsnorm

  De bijstandsnorm op 1 juli 2019(nettobedrag per maand inclusief vakantietoeslag)

  Alleenstaande (ouder) van 21 tot pensioengerechtigde leeftijd

  € 1.030,42

  Samenwonenden van 21 tot pensioengerechtigde leeftijd

  € 1.472,03

  Alleenstaande (ouder) in een instelling 21 jaar of ouder tot pensioengerechtigde leeftijd

  €    361,28

  Samenwonenden in een instelling 21 jaar of ouder tot pensioengerechtigde leeftijd

  €    582,51


  Leefsituatie Vermogensgrens 2019

  2Vermogensgrens

  Alleenstaande (incl auto, eigen woning)

  €   6.120,00

  Alleenstaande ouder of gehuwden (incl auto, eigen woning)

  € 12.240,00
 • Hoe werkt het?

  Aanvragen

  Als u vorig jaar ook de individuele inkomenstoeslag heeft aangevraagd en ontvangen, dan is het belangrijk dat de aanvraagdatum in 2019 twaalf maanden later is dan de peildatum in 2018. Deze peildatum vindt u in de toekenningsbeschikking van de individuele inkomenstoeslag in 2018.

  U kunt het aanvraagformulier telefonisch opvragen bij de gemeente, cluster inkomen. U kunt ook digitaal aanvragen met behulp van DigiD. 

  Individuele inkomenstoeslag aanvragen

  Partner

  Als u een partner heeft - dit is degene met wie u een gezamenlijke huishouding voert, gehuwd of ongehuwd, ongeacht het geslacht - moet ook deze partner via het formulier 'Akkoord partner aanvraag individuele inkomenstoeslag' verklaren dat dit formulier geheel naar waarheid is ingevuld en dat niets is verzwegen. Ook dit kan direct online.

  Akkoord partner individuele inkomenstoeslag

  Let op: In het formulier 'akkoord partner aanvraag individuele inkomenstoeslag' wordt gevraagd naar het referentienummer van de aanvraag voor een individuele inkomenstoeslag. Dit nummer staat in de mail die ter bevestiging van deze aanvraag wordt verstuurd.

  U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt voor lange tijd een laag inkomen. De gemeente bepaalt wat ‘voor lange tijd laag’ is.
  • Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

  De gemeente kan nog extra voorwaarden stellen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • De daarin gevraagde documenten

Pagina opties