Individuele studietoeslag, aanvragen

 • Samenvatting

  De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan.

  Uitbetaling

  De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele studietoeslag. De betaling vindt in één keer plaats of wordt periodiek uitgekeerd. Dat bepaalt de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming;
  • uw vermogen is niet hoger dan wettelijk is toegestaan;
  • het is vastgesteld dat u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen en mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

  Wat betekent dit concreet?

  U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. uw maximaal toegestane vermogen is € 6.020,- voor een alleenstaande en € 12.040,- voor een alleenstaande ouder of samenwonenden/gehuwden. 

  De individuele studietoeslag is € 1.200,- per jaar. Per halfjaar wordt € 600,- uitbetaald. 

  Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag, moet u kunnen aantonen dat u wegens een arbeidshandicap niet kunt bijverdienen. Dit kan door middel van de verklaring scholingsbelemmeringen van het UWV, een indicatie banenafspraak, of een verklaring van de onderwijsinstelling (verlenging studieperiode wegens handicap). Als u deze verklaringen of indicatie niet heeft, kunt u een Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen (ABA) indienen bij het UWV. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Met deze beoordeling kunt u de individuele studietoeslag aanvragen. 

  Het formulier voor de individuele studietoeslag kunt u opvragen bij het cluster inkomen van de gemeente. 

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • de daarin gevraagde documenten

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster