Individuele studietoeslag

 • Samenvatting

  Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug en voorkomt u dat u meer moet lenen.

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

  • u 18 jaar of ouder bent;
  • u recht hebt op studiefinanciering of een bijdrage;
  • u geen of weinig eigen vermogen hebt;
  • u door uw beperking niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen.

  Wat betekent dit concreet?

  U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. uw maximaal toegestane vermogen is € 6.020,- voor een alleenstaande en € 12.040,- voor een alleenstaande ouder of samenwonenden/gehuwden. 

  De individuele studietoeslag is € 1.200,- per jaar. Per halfjaar wordt € 600,- uitbetaald. 

  Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag, moet u kunnen aantonen dat u wegens een arbeidshandicap niet kunt bijverdienen. Dit kan door middel van de verklaring scholingsbelemmeringen van het UWV, een indicatie banenafspraak, of een verklaring van de onderwijsinstelling (verlenging studieperiode wegens handicap). Als u deze verklaringen of indicatie niet heeft, kunt u een Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen (ABA) indienen bij het UWV. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Met deze beoordeling kunt u de individuele studietoeslag aanvragen. 

  Het formulier voor de individuele studietoeslag kunt u opvragen bij het cluster inkomen van de gemeente. 

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • De in het aanvraagformulier gevraagde documenten

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster