Klacht, tip, of compliment

 • Samenvatting

  Klacht

  Vindt u dat een bestuurder of ambtenaar niet netjes met u is omgegaan? Of bent u ontevreden over de dienstverlening? Dan kunt u mondeling, schriftelijk of per e-mail een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente heeft hiervoor een klachtenregeling.

  Om te voorkomen dat een probleem groter wordt dan nodig, adviseren wij u eerst te bellen met de klachtencoördinator van de gemeente. U kunt hiervoor bellen met het algemene nummer van de gemeente 14 024. U kunt ook een e-mail sturen naar klachtencoordinator@bergendal.nl.

  U moet uw klacht eerst indienen bij de gemeente. De gemeente krijgt zo de kans uw klacht te beoordelen en alsnog op te lossen. De klacht wordt vaak behandeld door de leidinggevende van de ambtenaar waar u een klacht over heeft. Vindt u dat de gemeente uw klacht niet goed heeft afgehandeld, dan kunt u uw klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman.

  Op het meldpunt LastvandeOverheid.nl kunnen inwoners hun klachten over administratieve last of overbodige ‘regeldrukte’ melden.

  Bezwaar

  Een klacht indienen over gedrag is iets anders dan het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit. Zie hiervoor onze pagina over bezwaar maken.

  Tip of compliment

  Heeft u een tip of compliment voor de gemeente? Dan horen we dat natuurlijk ook graag. Mail uw tip of compliment naar gemeente@bergendal.nl.

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster