Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

 • Wat is het?

  Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel. Een kansspel heeft de volgende kenmerken:

  • De speler kan een prijs winnen.
  • De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.
  • De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

  Als u een kansspel wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Als u een bingo of kansspel ter promotie organiseert, is een melding voldoende.

  Aanvraag loterij vergunning

  • De vergunning moet worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanwijzing van de winnaars (trekking) zal plaatsvinden.
  • Bij een prijzenpakket met een gezamenlijke waarde van € 4.500, - of meer dient de vergunning te worden aangevraagd bij de minister van Justitie:
   Ministerie van Justitie
   Directie Sanctie- en Preventiebeleid
   Projectbureau Kansspelen
   Postbus 20301
   2500 EH  Den Haag
   Telefoon: 070 - 370 46 20
  • De trekking moet ten overstaan van een notaris geschieden indien de gezamenlijke waarde van de prijzen meer dan € 4.500, - bedraagt. Tot € 4.500, - geschiedt de trekking ten overstaan van een in de vergunning aangewezen persoon.
  • De feitelijke uitgaven (kosten) mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.
  • Voor deze vergunning moeten leges worden afgedragen.

  U kunt de aanvraag loterij vergunning direct online aanvragen met DigiD of eHerkenning (minimaal betrouwbaarheidsniveau 2plus)

  Aanvraag loterij vergunning

  Melding bingo

  • Een bingo mag alleen worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging die tenminste 3 jaar bestaat.
  • Bij het eerste meldingsformulier dat wordt ingediend, moet een exemplaar van de statuten c.q. reglementen van de vereniging worden bijgevoegd. Deze bijlage kunt u tijdens de aanvraag digitaal bij het formulier voegen. U kunt deze ook per post verzenden.
  • Als u een bingo wilt organiseren moet u hiervan 14 dagen voordat de bingo plaatsvindt, mededeling doen aan de gemeente via dit "meldingsformulier bingo".
  • De waarde van de prijzen mag niet hoger zijn dan € 400,00 per serie of set.
  • De totale waarde van de prijzen mag niet meer bedragen dan € 1.550,00 per bijeenkomst.
  • Van iedere bingo moet een afzonderlijke, overzichtelijke, administratie worden gevoerd welke u op verzoek moet kunnen overleggen.

  Bij de eerste melding van een bingo, moet u een exemplaar van de statuten c.q. reglementen van de vereniging meesturen. Houd deze bij de hand, zodat u deze direct met de melding kunt meesturen. Dit is niet nodig bij een herhaalde melding van een bingo.

  U kunt de melding bingo direct online indienen met DigiD of eHerkenning (minimaal betrouwbaarheidsniveau 2plus) 

  Melding bingo

 • Hoe werkt het?

  U mag een loterij organiseren als:

  • minimaal 50% van de opbrengst naar het goede doel gaat;
  • u maximaal 50% van de opbrengst gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen.

  U mag een prijsvraag organiseren als:

  • de deelnemer er iets voor moet doen. Bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken;
  • een jury bepaalt wie de prijzen wint.

  U mag een bingo organiseren als:

  • een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat de bingo organiseert;
  • de waarde van de prijzen per spelronde maximaal € 400,- zijn;
  • de waarde van de prijzen per bijeenkomst maximaal € 1.550,- zijn.

  U mag een kansspel ter promotie organiseren als u daar uitsluitend reclame mee wilt maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de regels die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan. Deze gedragscode vindt u op de website van de Kansspelautoriteit.

 • Wat moet ik doen?

  • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag minder dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
  • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.
  • Let op! Als u een prijsvraag organiseert en het prijzenpakket is minder dan € 2.300,- hoeft u de vergunning niet aan te vragen.

  Bingo aanmelden

  Uiterlijk 14 dagen van tevoren meldt u de bingo aan bij de gemeente.

  Kansspelbelasting

  Als u een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel organiseert, moet u kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig hebt.

 • Wat heb ik nodig?

  Geef bij uw vergunningaanvraag of uw bingo-melding de volgende gegevens:

  • de opzet van het kansspel
  • de dag en tijdstip waarop u het kansspel organiseert
  • de totale waarde van de prijzen
  • inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van uw bedrijf of vereniging)
  • kopie statuten van de vereniging
 • Kosten

  De legeskosten voor een loterij bedragen € 19,20.  Aan de melding klein kansspelen zoals de bingo zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe lang duurt het?

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt voor de loterij of prijsvraag.
  • Uw melding voor een bingo neemt de gemeente voor kennisgeving aan. De gemeente stuurt u geen bevestiging. Als er vragen zijn, neemt de gemeente contact met u op.

Pagina opties