Milieuklachten over bedrijven

  • Wat is het?

    Bedrijven veroorzaken soms overlast in de vorm van stank, geluid, of verontreiniging.

    Milieuklachten over bedrijven door bijvoorbeeld geuroverlast of geluidhinder, maar ook door verontreiniging van water, lucht of bodem, kunt u als volgt melden:

  • Meer info

    Naar aanleiding van een milieuklacht onderneemt de ODRN in opdracht van de gemeente actie.
    Voor meer informatie kijkt u op de website van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen of op de website van S@men: milieuklacht.gelderland.nl

Pagina opties