Rekenkamercommissie

 • Samenvatting

  Wat doet een Rekenkamercommissie?

  De Rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente. Met andere woorden: zij onderzoekt of het gemeentebestuur (raad, college) het werk goed doet. Het werk van de commissie gaat dus verder dan dat van de accountant, die let op de rechtmatigheid.

  Samenstelling

  De gemeenteraad heeft in 2019 gekozen voor een externe Rekenkamercommissie die uit drie leden bestaat. Zij zijn op 30 januari 2020 benoemd door de gemeenteraad. Ambtelijk secretaris van de rekenkamer is de griffier, de heer Jan van Workum. U kunt hem bereiken via griffie@bergendal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 024.

  De samenstelling van de Rekenkamercommissie Berg en Dal is als volgt:

  Naam: William van Deursen
  Functie: Voorzitter Rekenkamercommissie
  Email: w.v.deursen@bergendal.nl

  Achtergrond:
  William van Deursen is commissaris en coach voor het executive management in het bedrijfsleven en in de zorg. Daarnaast is hij onder andere als voorzitter van de Rekenkamercommissies Schiedam Vlaardingen en Berkelland actief. Vanuit een onafhankelijke rol wil hij bijdragen aan een lerende bestuurscultuur en organisatie. Hierbij staat centraal: het bieden van handvatten via onderzoek om de gemeenteraad nog beter hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen te kunnen laten uitoefenen. Vanuit zijn kennis en ervaring als voorzitter wil hij op een vernieuwende manier in teamverband onderzoek verrichten. Bij deze onderzoeken wil William op verschillende manieren de raad, het college, de ambtenaren en de bewoners van Berg en Dal betrekken om het beleid van de gemeente effectiever en efficiënter te maken. Dit met het ultieme doel de inwoners van Berg en Dal vanuit een gemeentelijke invalshoek nog beter van dienst te kunnen zijn.

  Naam: Harry Smeets
  Functie: Lid Rekenkamercommissie
  Email: h.smeets@bergendal.nl

  Achtergrond:
  Harry Smeets is strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Venlo. Daarvoor was hij werkzaam in de Tweede Kamer en bij de gemeente Arnhem. In de jaren ’80 studeerde hij onder andere politicologie en geschiedenis aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Sinds 1998 is hij gemeenteraadslid in Heumen en sinds 2006 actief in een rekenkamercommissie. Tot 2019 was hij lid van de rekenkamercommissie in de gemeente Gennep, waarvan de eerste 9 jaar als voorzitter. Op dit moment is hij voorzitter van de rekenkamercommissies van de gemeenten Beesel (vanaf 2018) en Overbetuwe (vanaf 2019). In zijn vrije tijd is hij hockeycoach bij RKHV Union Nijmegen. 

  Naam: Derk-Jan Schonewille
  Functie: Lid Rekenkamercommissie
  Email: d.schonewille@bergendal.nl

  Achtergrond:

  Derk-Jan Schonewille studeerde psychologie en filosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens en na zijn opleiding heeft hij als psycholoog in de verslavingszorg en een verpleeghuis gewerkt. Daarnaast heeft hij veel ervaring opgedaan met het doen van onderzoek. Hij werkte onder andere als docent aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit. Momenteel werkt hij als beleidsadviseur bij de Rijksoverheid. In die rol doet hij onderzoek naar de doelmatigheid van beleid in de gezondheidszorg. Zijn kennis en ervaring wil hij nu ook dichter bij huis inzetten door onderzoek te doen naar lokaal beleid en daarmee een bijdrage te leveren binnen de Rekenkamercommissie van Berg en Dal.

 • Hoe werkt het?

  Doeltreffend en doelmatig

  Bij doeltreffendheid gaat het om de vraag of bereikt is wat het bestuur voor ogen had. Is het effectief geweest? En bij doelmatigheid is vooral belangrijk dat het ook met zo min mogelijk middelen (geld) is gedaan, efficiënt dus. De rekenkamercommissie deelt de uitkomst van onderzoeken met de gemeenteraad en dit kan leiden tot maatregelen.

  Vrij in handelen

  De Rekenkamercommissie is vrij in haar handelen. Dit betekent dat zij niet in opdracht van iemand werkt. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel mogen inwoners, raad en college een onderwerp aandragen. Inwoners kunnen hiervoor mailen naar griffie@bergendal.nl.

Pagina opties