Sportstimulering Berg en Dal

 • Wat is het?

  Bewegen is leuk en gezond. Beweegt u genoeg? Weet u wat de mogelijkheden zijn in uw omgeving om te bewegen? Heeft u een idee hoe u anderen aan het bewegen kan krijgen? http://www.sportstimuleringbergendal.nl/  kan u of uw verenging helpen.

  Sport in de Sociaal Maatschappelijke visie

  In de Sociaal Maatschappelijke Visie zijn de volgende speerpunten over sport beschreven:

  1. in beweging, een preventieve en gezonde basis voor iedereen
  2. sportief talent inzetten, ongeacht beperkingen
  3. verbinden en versterken onderlinge verbondenheid

  In deze visie is daarnaast benoemd dat de gemeente de volgende zaken belangrijk vindt:

  • ‘Uitvoerende’ buurtsportcoaches;
  • ‘Coördinerende’ buurtsportcoaches;
  • Maatschappelijk actieve sportverenigingen;
  • Aangepaste sport op de kaart;
  • Stimuleren vrijwilligersbeleid en mogelijkheden (maatschappelijke) stages bij verenigingen;
  • Sport en bewegen dichtbij organiseren.

  Logo Sportstimulering

 • Hoe werkt het?

  Zelf bewegen

  Sportstimulering Berg en Dal kan u helpen een sport of activiteit te vinden die bij u past. Kijk op de website sportstimulering Berg en Dal voor alle mogelijkheden.  

  Anderen aan het bewegen krijgen

  Als uw vereniging of organisatie ideeën heeft om inwoners van onze gemeente aan het bewegen te krijgen dan kan Sportstimulering Berg en Dal u daarbij helpen. De gemeente Berg en Dal wil dat zoveel mogelijk inwoners voldoende bewegen. Met Uniek sporten bevorderen we bewegen voor mensen met een beperking.

  Het sportteam kan u ondersteunen:

  • met kennis en advies;
  • door organisaties en verenigingen met elkaar te verbinden. Het sportteam heeft veel contacten met verenigingen, het onderwijs en andere organisaties;
  • door verenigingen te helpen hun activiteiten bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

  Via het Sportteam van Forte Welzijn is het (onder voorwaarden) mogelijk om subsidie van de gemeente te krijgen als u zich hiervoor inzet.

  De gemeente ondersteunt sportverenigingen ook met subsidie

 • Meer info

Pagina opties