Subsidie energiebesparende maatregelen

 • Samenvatting

  De gemeente Berg en Dal stimuleert inwoners om hun woningen energiezuinig te maken en om meer duurzame energie te gebruiken. Daarom is hiervoor subsidie mogelijk. De subsidie bedraagt een derde van de kosten met een maximum van € 500,- per maatregel. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld isolatie van woningen, vervangen van ramen of het plaatsen van zonnepanelen. Lees voor de voorwaarden de subsidieverordening energiebesparende maatregelen woningen 2018.

 • Wat moet ik doen?

  1. U vraagt de subsidie digitaal aan via onderstaande blauwe knop 'Aanvraag subsidie energiebesparende maatregelen'. U voegt daarbij een kopie van de offerte toe. Houd deze bij de hand, u kunt deze direct online bijvoegen.
  2. Wij beoordelen uw aanvraag. Als uw aanvraag compleet is, nemen wij deze in behandeling en krijgt u binnen zes weken een besluit tot subsidieverlening.
  3. Als u het besluit tot subsidieverlening heeft ontvangen kunt u de maatregel uitvoeren. U moet dat binnen 16 weken doen.
  4. Als u de maatregel heeft uitgevoerd vraagt u de uitkering van de subsidie digitaal aan. Dat kan via onderstaande blauwe knop 'Aanvraag subsidie uitkering'. U voegt daarbij een kopie van de factuur en een betalingsbewijs. Houd deze bij de hand, u kunt deze direct online bijvoegen.
  5. De gemeente controleert of het uitkeringsverzoek correct is. Als alles klopt krijgt u binnen zes weken de subsidievaststelling en daarna binnen zes weken de betaling.

  Aanvraag subsidie energiebesparende maatregelen

  Aanvraag subsidie uitkering

  Als u de energiebesparende maatregel al heeft uitgevoerd (maar niet eerder dan 1 januari 2018) kunt u stap 1 t/m 3 overslaan. U kunt dan direct uitkering van de subsidie aanvragen. Let op: er is dan geen subsidiebedrag gereserveerd en als de maatregel niet voldoet aan de voorwaarden krijgt u geen subsidie.

 • Wat heb ik nodig?

  Om de subsidie aan te vragen heeft u (kopie van) een offerte nodig. Als u de maatregelen zelf uitvoert moet u een eigen inschatting van de kosten meesturen.

  Om uitkering van de subsidie aan te vragen heeft u een scan van de factuur en een betalingsbewijs nodig.

 • Hoe lang duurt het?

  Vraagt u een uitkering van de subsidie aan, dan controleert de gemeente of het uitkeringsverzoek correct is. Als alles klopt krijgt u binnen zes weken de subsidievaststelling en daarna binnen 6 weken de betaling.

 • Contact

  Algemene informatie over energiezuinig wonen vindt u via het Loket Duurzaam Wonen Plus.

  Voor informatie over de behandeling van uw aanvraag belt u het algemene nummer van de gemeente 14024.

 • Meer info

Pagina opties