Subsidie natuur en landschap

 • Samenvatting

  Subsidie Natuur en Landschap

  Deze regeling geldt voor de hele gemeente Berg en Dal. U kunt voor twee soorten projecten subsidie aanvragen: de aanleg van landschapselementen en de uitvoering van projecten die bijdragen aan de doelstellingen in het landschapsontwikkelingsplan Landschap van iedereen!

  De gemeente heeft € 30.000,-  in de subsidiepot van 2019 voor de aanleg van landschapselementen in het buitengebied. De subsidie gaat niet over het inrichten van uw tuin of erf. Wanneer u een subsidie ontvangt, bent u verplicht de elementen minimaal tien jaar in stand te houden.

  Bekijk hier de Subsidieverordening natuur en landschap Groesbeek 2015

  Provinciale subsidie: Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap

  Bent u een groep inwoners die een openbaar stuk groen wil aanleggen, beheren of verbeteren? Of wilt u een initiatief ondernemen dat zich richt op het betrekken van de burger bij natuur, groen of landschap? Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een openbare natuurtuin in een woonwijk of de aanleg van (tijdelijke) natuur op een braakliggend terrein. Dan kan het zomaar zijn dat u subsidie aan kunt vragen bij de provincie. Kijk voor meer informatie op de site van burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap

Pagina opties