Subsidie natuur en landschap

 • Samenvatting

  Subsidie Natuur en Landschap

  Inwoners van Berg en Dal kunnen van de gemeente subsidie krijgen om het landschap mooier te maken en de natuur te versterken. De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor twee soorten projecten. Hieronder staat om welke soorten projecten het gaat en wat het budget voor 2020 is.

  Subsidie voor de aanleg van landschappelijke elementen

  Inwoners kunnen subsidie krijgen voor de aanleg van landschappelijke elementen, zoals een heg, een houtwal of een poel. De subsidie gaat niet over het inrichten van een tuin of erf, maar over aanleg van groen op grotere terreinen. De subsidieontvanger moet na de ontvangst van de subsidie de landschapselementen minimaal tien jaar in stand houden. De landschapselementen moeten passend zijn in de omgeving. Ze moeten ook een meerwaarde voor natuur en/of landschap hebben. 

  Subsidie voor projecten die voldoen aan het gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan 2015-2025 

  De tweede soort projecten betreft projecten die voldoen aan het Landschapsontwikkelingsplan 2015-2025 van de gemeente. 

  Bekijk hier de Subsidieverordening natuur en landschap Groesbeek 2015

  Provinciale subsidie: Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap

  Bent u een groep inwoners die een openbaar stuk groen wil aanleggen, beheren of verbeteren? Of wilt u een initiatief ondernemen dat zich richt op het betrekken van de burger bij natuur, groen of landschap? Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een openbare natuurtuin in een woonwijk of de aanleg van (tijdelijke) natuur op een braakliggend terrein. Dan kan het zomaar zijn dat u subsidie aan kunt vragen bij de provincie. Kijk voor meer informatie op de site van burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap

Pagina opties