Subsidie welzijn (verenigingen)

 • Samenvatting

  De dorpen van de gemeente Berg en Dal kennen een rijk verenigingsleven. De gemeente ondersteunt veel van deze verenigingen met subsidies.
  Verenigingen en organisaties die geen subsidie ontvangen, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor subsidie.

 • Hoe werkt het?

  Subsidie aanvragen

  Als u jaarlijks een subsidie ontvangt of wilt gaan ontvangen, kunt u deze aanvragen.

  U moet uw aanvraag voor het volgende kalenderjaar voor 1 september van het lopende kalenderjaar indienen.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de activiteiten die u gaat uitvoeren onder een nadere regeling vallen. In een nadere regeling staat wanneer een vereniging in aanmerking komt voor subsidie. We hebben meerdere nadere regelingen. U vindt de nadere regelingen en hun toelichtingen bij het subsidiebeleid of u kunt ze bij de gemeente aanvragen.

  Subsidie vaststellen

  Sommige verenigingen moeten hun subsidie laten vaststellen. Het gaat om verengingen die jaarlijks meer dan €5.000 subsidie ontvangen. Deze verenigingen krijgen een vaststellingsformulier toegestuurd. Hierin staat ook welke extra informatie we van u nodig hebben. Bijvoorbeeld een jaarverslag en/of een jaarrekening

  U moet het vaststellingsformulier voor uw subsidie van het afgelopen jaar voor 1 september indienen.

  Vragen?

  Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14024. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidies@bergendal.nl.

 • Meer info

Pagina opties