Tweede Kamerverkiezingen 17 maart: Uitleg over uw stempas

 • Wat is het?

  U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen. Op uw stempas staat geen adres meer van het dichtstbijzijnde stembureau. U kunt in een stembureau naar keuze binnen de gemeente uw stem uitbrengen.

  Mag ik stemmen?
  U bent recent verhuisd?
  Stempas niet ontvangen of verloren?
  Oude stempas teruggevonden?
  Stempas kwijt op de verkiezingsdag
  Wat staat er op een stempas?
  Ik kan niet zelf gaan stemmen
  Ik wil in een andere gemeente stemmen
  Ik ben tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezingen

  Mag ik stemmen?

  U mag stemmen bij de verkiezing voor de Tweede Kamer als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 17 maart 2021
  • de Nederlandse nationaliteit heeft op 1 februari 2021
  • ingeschreven staat in de basisregistratie personen (BRP). (Peildatum 1 februari 2021)
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten

  U bent recent verhuisd?

  Als u als kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u als kiezer op de dag van kandidaatstelling (1 februari 2021) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd.

  Stempas niet ontvangen of verloren?

  Digitaal aanvragen stempas, kiezerspas, volmacht

  Heeft u als kiezer ten onrechte geen stempas ontvangen of bent u uw stempas verloren? Dan kunt u bij de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (1 februari 2021) woonde, een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel digitaal via bovenstaande knop, schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 12 maart 2021 vóór 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag in het gemeentehuis kan uiterlijk op 12 maart 2021 vóór 17.00 uur worden ingediend. Bij de aanvraag moet een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs worden getoond. Maak hiervoor een afspraak.

  Oude stempas teruggevonden?

  Uw oude stempas is niet meer geldig zodra u een nieuwe stempas krijgt. Met uw oude stempas kunt u niet meer stemmen.

  Stempas kwijt op de verkiezingsdag?

  U kunt geen stem uitbrengen zonder stempas. Komt u er op 15, 16 of 17 maart 2021 achter dat u uw stempas kwijt bent, dan kunt u geen nieuwe stempas meer aanvragen. Helaas kunt u geen stem uitbrengen.

  Wat staat er op een stempas? 

  Op elke stempas staat een volgnummer en uw gegevens (naam, adres, geboortedatum). Ook heeft een stempas een aantal echtheidskenmerken, ter voorkoming van misbruik: bijvoorbeeld kleurendruk, speciaal papier en watermerken. 

  Ik kan niet zelf gaan stemmen

  Als u uw stem niet zelf kunt uitbrengen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - dan kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht

  Ik wil in een andere gemeente stemmen

  Wilt u als kiezer in een andere gemeente stemmen dan waar u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

  Ik ben tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezingen 

  Als u in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, maar tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 tijdelijk in het buitenland verblijft -bijvoorbeeld door een vakantie of een zakenreis- dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  • iemand anders voor u laten stemmen (volmacht) 
  • U kunt een familielid of kennis in Nederland voor u laten stemmen. U kunt iemand machtigen.
  • per brief stemmen 

  U kunt ook per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. Daarvoor heeft u een briefstembewijs nodig. Mensen die jonger zijn dan 70 kunnen briefstemmen bij gemeente Den Haag wanneer zij tijdens de verkiezingen in het buitenland verblijven. U kunt hier een briefstembewijs aanvragen.

Pagina opties