Tweede Kamerverkiezingen 17 maart: Veilig stemmen in coronatijd

 • Wat is het?

  Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De voorbereidingen zijn in volle gang om deze verkiezingen ook in coronatijd zo veilig mogelijk te laten verlopen en iedereen de mogelijkheid te bieden om zijn of haar stem (te laten) uitbrengen.

  Extra maatregelen op de stembureaus

  Briefstemmen

  Vervroegd stemmen

  Meer stembureaus

  Extra maatregelen op de stembureaus

  Vanwege Covid-19 zijn er tijdens de verkiezingen extra maatregelen om veilig te kunnen stemmen:

  • Bij ieder stembureau is er een aparte in- en uitgang, zodat mensen elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren.
  • Zowel bij de ingang als bij de uitgang staat er een zuil met desinfecterende handgel.
  • Iedere stemgerechtigde die komt stemmen krijgt een eigen rode potlood om mee te stemmen. Dit potlood mag meegenomen worden of kan bij de uitgang in een bak gedeponeerd worden. Na een goede schoonmaak beurt wordt hier een mooie bestemming voor gezocht.
  • De stembureauleden zitten achter een zogeheten “kuchscherm” en dragen een mondkapje. De leden die spullen aannemen en/of uitreiken dragen tevens handschoenen.
  • Er kunnen drie i.p.v. twee stemmen per volmacht worden uitgebracht naast de eigen stem.

  Briefstemmen

  Bent u op 17 maart 70 jaar of ouder, dan kunt u kiezen of u gaat stemmen in een stembureau of stemt via de post (briefstemmen). Als u kiest voor stemmen in een stembureau mag u stemmen in elk stembureau in de gemeente. Het dichtstbijzijnde stembureau staat daarom niet op de stempas vermeldt.

  Kiezt u voor stemmen via de post? U krijgt een stempluspas-pakketje thuis gestuurd met daarin onder andere het stembiljet. Dit kunt u invullen en in de bijgaande retourenvelop via de post versturen of u kunt dit afgeven bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. Dit afgiftepunt is geopend op werkdagen van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09:00 – 17:00 uur en op woensdag 17 maart van 07:30-21:00 uur. In de gemeente wonen ongeveer 6400 70+ ers.

  Vragen over briefstemmen?

  Via 0800-1351 kunt u algemene vragen stellen over het stemmen per brief. De telefoonlijn is 7 dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. U hoeft natuurlijk niet per brief te stemmen. U kunt ook uw stem uitbrengen in het stembureau of iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen.

  Bekijk het filmpje met uitleg over briefstemmen

  Vervroegd stemmen

  Voor inwoners uit de risicogroepen is het ook mogelijk om al op maandag 15 of dinsdag 16 maart te gaan stemmen. Hiervoor zijn die dagen verspreid over de gemeente al 2 stembureaus geopend van 07:30 tot 21:00.

  Meer stembureaus

  Normaal zijn er 26 stembureaus. Deze zijn vaak ook in bejaarden/verzorgingstehuizen en basisscholen. Op veel van deze locaties is een stembureau, logischer wijs, nu niet mogelijk. Daarom zijn er dit jaar veel bureaus op nieuwe locaties. In de locaties kan ook vanwege Covid-19 nog op het laatste moment een wijziging plaatsvinden. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle stembureaus die achterop de kandidatenlijst staan ook in gebruik zijn. Bekijk de actuele lijst met stembureaus.

Pagina opties