Uitgifte bedrijfskavels

 • Samenvatting

  Bijzonderheden bedrijventerreinen Berg en Dal

  • De bedrijventerreinen in Berg en Dal hebben een zeer gunstige kavelprijs: van € 80 tot € 107 p/m² excl. btw. Ter vergelijking: kavelprijzen in Wijchen en Nijmegen bedragen vanaf € 150 p/m² en in Boxmeer, Overasselt en Cuijk vanaf € 130 p/m².
  • Ook de onroerendezaakbelasting (ozb) is relatief laag in de gemeente Berg en Dal.
  • De bestaande bedrijven op de terreinen zijn met name lokaal en regionaal georiënteerd. Ze hechten aan lokale en regionale samenwerkingspartners, personeel en afzetmogelijkheden.
  • Alle terreinen liggen in een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, nabij Nijmegen, met volop voorzieningen. De gemeente Berg en Dal beschikt over een bijzondere ruimtelijke kwaliteit.
  • Gunstige ligging: Berg en Dal ligt aan de rand van het stedelijk gebied Arnhem-Nijmegen en grenst direct aan Duitsland. De interne en externe ontsluiting – met bijvoorbeeld de A73 – is goed.
  • De gemeente werkt aan verdere versterking van de bedrijventerreinen, afgestemd op de behoeften van de bedrijven. Bijvoorbeeld door de aanleg van parkeerplekken voor vrachtwagens, het faciliteren van glasvezel en het inrichten van parkmanagement.
  • De gemeente denkt graag met u mee als u interesse heeft in een kavel. Bijvoorbeeld over uw uitbreidingsplannen of het samenvoegen van kavels. We zijn duidelijk in wat niet kan, maar denken ook mee over hoe het wel kan.

  Beschikbare bedrijventerreinen provincie Gelderland

  Eén van de speerpunten van het Gelders provinciaal economisch beleid is zorgen voor voldoende bedrijventerreinen in alle regio’s. De provincie inventariseert, samen met gemeenten, de voorraad en uitgifte van bedrijventerreinen. Gemeenten registreren permanent hun voorraad en uitgifte van de terreinen.

  Via een speciale zoekfunctie kunt u met behulp van een aantal selectiecriteria zelf zien of en waar er in Gelderland nog een geschikt stuk bedrijventerrein aanwezig is. Zie hiervoor de provinciale website IBIS Gelderland.

Pagina opties