Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Wat is het?

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

  • naam;
  • adres;
  • woonplaats;
  • geboortedatum.

  Online aanvraag particulier

  U kunt uw uittreksel Basisregistratie Personen direct online aanvragen met DigiD.

  (Internationaal) uittreksel uit de basisregistratie personen aanvragen

  Online aanvraag organisatie

  Ook bedrijven en organisaties zoals bijvoorbeeld advocaten, notarissen, gerechtdeurwaarders, levensverzekeringen en bewindvoerders kunnen het uittreksel direct online aanvragen. Hiervoor moet u, als bedrijf of organisatie inloggen met e-Herkenning. U heeft een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau niveau 2+ of hoger.

  (Internationaal) uittreksel uit de basisregistratie personen aanvragen door bedrijf of organisatie

  Afspraak maken

  Let op! Er geldt op dit moment een aangepaste dienstverlening vanwege Coronamaatregelen. Maak alleen een afspraak als dit noodzakelijk is (als het u niet lukt om de aanvraag online te doen).

  Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak bij het gemeentehuis in Groesbeek of bij een van de servicepunten Burgerzaken in de Polder

  Maak een afspraak 

  Aanvragen vanuit het buitenland

  Wilt u een uittreksel BRP aanvragen vanuit het buitenland, dan kunt u hiervoor alleen  terecht bij een van de RNI-loketten.

 • Hoe werkt het?

  U kunt als ouder een uittreksel BRP aanvagen voor een minderjarig kind dat op het zelfde adres woont.

 • Wat moet ik doen?

  Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

  • uzelf;
  • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar;
  • iemand die u hebt gemachtigd.

  Iemand anders machtigen

  Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

  • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
  • de naam van de gemachtigde;
  • uw handtekening;
  • de handtekening van de gemachtigde.

  Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

  Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

  U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij een online aanvraag hebt u nodig:

  Persoonlijk aanvragen

  • geldig identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld. Let op: bij de servicepunten Burgerzaken kunt u alleen pinnen, niet contant betalen.

  Iemand anders machtigen

  De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.
 • Kosten

  De legeskosten voor een uittreksel uit de basisregistratie personen bedragen in 2021:

  € 10,20
  Bij een aanvraag via internet bedragen de kosten € 7,90

  Als u het uittreksel voor een buitenlandse instantie nodig heeft, heeft u een internationaal uittreksel uit de basisregistratie personen nodig. De kosten van een internationaal uittreksel uit de basisregistratie personen bedragen € 14,35 

 • Hoe lang duurt het?

  • Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Als u het uittreksel online aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.

Pagina opties