Verhuizing doorgeven

 • Samenvatting

  • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Verhuizen naar het buitenland

  Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

  De snelste manier om uw verhuizing door te geven is online met DigiD.

  Verhuizing doorgeven

  Let op! Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de bewoner van het adres waar u gaat wonen. Dit kan op 2 manieren:

  1. De persoon bij wie u gaat inwonen, geeft online met DigiD toestemming tot inwoning
  2. Het is ook mogelijk om de verklaring 'Toestemming hoofdbewoner' te printen, in te vullen en door de hoofdbewoner te (laten) ondertekenen en naar de gemeente te sturen.

  Verhuizing minderjarig kind doorgeven, zonder dat u zelf verhuist

  Wilt u als ouder of voogd de verhuizing van één of meerdere minderjarige kinderen doorgeven, zonder dat u zelf verhuist? Dat kan online met DigiD.

  Verhuizing minderjarig kind doorgeven

  Online afspraak maken

  Lukt het u niet om uw verhuizing versneld te doen via DigiD? Maak dan een afspraak voor het doorgeven van uw verhuizing aan de balie. Wij werken volledig op afspraak. Wij helpen u op de afgesproken tijd. Geen wachttijd en snelle dienstverlening. Ideaal voor u en voor ons!

  Vanaf 1 februari stopt de gemeente met het ‘vaste’ gemeenteloket in Millingen aan de Rijn. In plaats daarvan is er, naast het gemeentehuis in Groesbeek, eens per vier weken een servicepunt Burgerzaken in Beek, Ooij, Leuth en Millingen aan de Rijn voor de meest gevraagde producten van de gemeente.

  Wilt u een afspraak maken voor een van de servicepunten Burgerzaken of het gemeentehuis in Groesbeek op maandag 3 februari of later? Klik dan op onderstaande link. Let op u kunt maximaal 30 dagen vooruit boeken.

  Maak een afspraak op een servicepunt vanaf 3 februari

  Wilt u een afspraak hebben in het gemeentehuis in Groesbeek of locatie Millingen? Klik dan op onderstaande link

  Maak een afspraak in het gemeentehuis Groesbeek of op locatie Millingen

  Bevestiging

  U ontvangt binnen twee weken na de verhuisdatum (let op; dus niet binnen twee weken na het doorgeven van de verhuizing) per post een bevestiging van uw verhuizing op uw nieuwe adres.

 • Hoe werkt het?

  De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
  • echtgenoten/geregistreerde partners die op het zelfde adres wonen, mogen voor elkaar aangifte doen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
  • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

  Iemand machtigen

  Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

  'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

  Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

  Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

  • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
  • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
  • de ondertekende machtigingsbrief.

  Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

 • Wat heb ik nodig?

  Online doorgeven

  • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u die aan via DigiD.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs

  Schriftelijk doorgeven

  • het verhuisformulier van de gemeente
  • uw handtekening op het formulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

  Als u bij iemand gaat inwonen, moet u ook het ingevulde formulier Toestemming hoofdbewoner inwoning meenemen.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

  U kunt op MijnOverheid na inloggen met DigiD zien of uw verhuizing al is doorgevoerd.

 • Meer informatie

  U ontvangt binnen twee weken na de verhuisdatum (let op; dus niet binnen twee weken na het doorgeven van de verhuizing) per post een bevestiging van uw verhuizing op uw nieuwe adres.

  U kunt daarnaast kijken op www.mijnoverheid.nl bij Persoonlijke gegevens op welk adres u ingeschreven staat (let op, u kunt dan alleen uw eigen persoonlijke gegevens zien en waar u staat ingeschreven, niet de gegevens van gezinsleden)

 • Bijlagen

Pagina opties