Verkiezingsborden en aanplakbiljetten

 • Wat is het?

  Er zijn regels voor het plaatsen van verkiezingborden of het aanplakken van aanplakbiljetten. Onder het kopje 'Hoe werkt het? 'vindt u deze regels en leest u de locaties van de verkiezingsborden in de gemeente Berg en Dal.

 • Hoe werkt het?

  Artikel 1 Begripsbepalingen

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  1. Aanplakbiljetten: aanplakbiljetten die aangeplakt zijn of moeten worden, waarop een politieke partij mensen oproept om te stemmen op zijn lijst.
  2. Verkiezingsborden: Borden waarop aanplakbiljetten worden geplakt. Hinder worden verstaan: de borden die door de gemeente met dit doel in verschillende dorpen worden geplaatst.

  Artikel 2 Vergunning en toestemming

  Indien hij die aanplakbiljetten wil laten aanbrengen zich houdt aan de hierna volgende spelregels, is geen toestemming van het college ex artikel 2:42, tweede lid, sub a, van de APV nodig.

  Artikel 3 Spelregels verkiezingsborden van de gemeente

  1. In het kader van campagnes is het mogelijk om gedurende de 4 weken voor de verkiezingen gebruik te maken van een verkiezingsbord dat door de gemeente wordt geplaatst. Naast deze verkiezingsborden mogen er geen aankondigingsborden ten behoeve van verkiezingscampagnes worden geplaatst op gemeentegrond. In artikel 4 wordt aangegeven in welke dorpen en op welke locaties de gemeente zo’n verkiezingsbord plaatst tijdens de verkiezingsperiode.
  2. De aanplakbiljetten voor de gemeenteraadsverkiezingen dienen te worden aangeleverd bij de receptiebalie van het gemeentehuis. De buitendienst van de gemeente zorgt dan voor het aanplakken en het na afloop van de verkiezingen weer verwijderen van de aanplakbiljetten/borden. Voor de overige verkiezingen zijn de politieke groeperingen vrij om de borden op de locaties genoemd in artikel 4 zelf te beplakken.
  3. De aanplakbiljetten mogen een maximaal formaat hebben van A1. Indien maximaal 10 politieke groeperingen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is formaat A0 ook toegestaan.

  Artikel 4 Locaties aanplakborden in de gemeente

  In het kader van campagnes plaatst de gemeente op de volgende locaties aanplakborden:

  Plaats Straatnaam
  Beek Hoek Verbindingsweg – Waterstraat
  Kekerdom Weverstraat
  Leuth Steenheuvelsestraat
  Ooij Nabij Dorpshuis De Sprong a/d Prins Bernhardstraat
  Ubbergen Thilman Werenbertszstraat
  Millingen aan de Rijn Heerbaan, entree Millingen
  Millingen aan de Rijn Heerbaan bij Kulturhus
  Millingen aan de Rijn Entree Nielingen bij muur in gazon
  Groesbeek Dorpsstraat nabij gemeentehuis
  Groesbeek Nieuwe Drulseweg nabij Albert Heijn
  Groesbeek Gooiseweg, nabij ingang de Meent
  Groesbeek Nieuweweg (tussen huisnummer 27 en 31)
  Groesbeek Ericastraat, Voorzieningenhart
  Breedeweg Bij bushalte RK Kerk
  De Horst Ketelstraat, nabij RK Kerk
  Berg en Dal Oude Kleefsebaan/hoek Molenbosweg
  Heilig Landstichting Rechterslaan, nabij boog

  Artikel 5 Inwerkingtreding

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking hiervan in een digitaal gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

  Artikel 6 Citeertitel

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels voor het plaatsen van verkiezingsborden gemeente Berg en Dal’.

Pagina opties