Ruimtelijke plannen

Omgevingswet en omgevingsvisie

Per 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Wat betekent dat?

https://www.bergendal.nl/inwoners/omgevingswet-en-omgevingsvisie_46826/

Structuurvisie

Een structuurvisie is een document waarin het ruimtelijk beleid van de gemeente in grote lijnen vastgelegd is.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/structuurvisie_955.html

Bestemmingsplan aanpassen

Als u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen

https://www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/bestemmingsplan-aanpassen_63.html

Wat is een bestemmingsplan?

Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/bestemmingsplannen_958.html

Pagina opties