Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen, meer info

Ruimtelijke plannen beschrijven wat er in een bepaald gebied met de ruimte mag gebeuren en/of welke ontwikkelingen er voorzien zijn.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/ruimtelijke-plannen-meer-info_952.html

Structuurvisie

Een structuurvisie is een document waarin het ruimtelijk beleid van de gemeente in grote lijnen vastgelegd is.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/structuurvisie_955.html

Bestemmingsplannnen

Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/bestemmingsplannen_958.html

Pagina opties