Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019

We willen onze gemeente klimaatneutraal maken. Daarom moeten we op grote schaal duurzame energie gaan opwekken. In onze 'Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019' staat waar we ruimte wil maken voor het grootschalig opwekken van duurzame energie en waar niet.

Kaart van de ruimtelijke visie

Bij de visie hoort ook een kaart. U kunt hier alvast de definitieve kaart bekijken.

Meer lezen in de bijlagen

Bij de visie horen ook bijlagen. U kunt hier alvast de bijlagen bekijken. U leest daarin meer over:

  1. de landschappelijke en ecologische inpassing
  2. de invulling van het werkproces
  3. de documenten waarop de visie is gebaseerd.

Samen met inwoners

De visie is onder andere tot stand gekomen na meerdere ontwerpsessies met inwoners. De inwoners hebben aangeven welke kansen ze zagen voor het grootschalig opwekken van energie in onze gemeente. Er was een duidelijke voorkeur voor zonnevelden. De inwoners hebben ook aangegeven waar dat volgens hen het beste zou kunnen. Hieronder vindt u verslagen van de verschillende ontwerpsessies.

Pagina opties