Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De Tozo-regeling is een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Het is een tijdelijke uitkering voor zzp'ers en andere ondernemers die tijdelijk minder inkomsten hebben en het zonder deze uitkering financieel niet redden.

Wat is de Tozo?

 • De Tozo 1 kon aangevraagd worden vanaf 1 maart tot en met 31 mei.  Deze bijstandsregeling is voor maximaal 3 maanden. Bij de beoordeling is geen vermogens- of partnertoets.
 • De Tozo 2 liep van 1 juni tot en met 30 september. Tozo 2 hield in tegenstelling tot Tozo 1 wél rekening met het inkomen van een eventuele partner. Het inkomen van de partner werd in mindering gebracht op de Tozo 2 uitkering. Tozo 2 kon u met terugwerkende kracht tot 1 juni 2020 aanvragen voor de periode tot 1 oktober 2020. 
 • De Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Alle zzp'ers en ondernemers kunnen Tozo 3 aanvragen. Zie hiervoor de link onder het kopje 'Hoe vraagt u de Tozo-regeling aan en wat gebeurt er daarna?'
  • U kunt Tozo 3 ook voor een kortere periode aanvragen, bijvoorbeeld omdat u in bepaalde maanden wel inkomsten heeft. U kunt het ook later aanvragen, maar niet na 31 maart 2021.

  • Tozo 3 wordt niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht toegekend. Dit is anders dan bij Tozo 1 en Tozo 2.

   • In oktober en november kunt u de uitkering levensonderhoud van Tozo 3 met terugwerkende kracht aanvragen. Dit kan vanaf maximaal 1 oktober 2020. Doet u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag, dan kan de uitkering levensonderhoud worden toegekend vanaf 1 oktober 2020 (als de uitkering noodzakelijk is).

   • Vanaf 1 december gaat de uitkering in op de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan.

  • Bent u zelfstandig ondernemer, heeft u ook de komende periode geen inkomsten  en bent u afhankelijk van een Tozo-uitkering? Dan adviseren wij u om u breed te  oriënteren op andere bedrijfsactiviteiten of de arbeidsmarkt. De gemeente biedt coaching, advies en bij- of omscholing aan. De komende maanden werken we dat verder uit.

  • Vanaf 1 april komt er een Tozo 4. Daarin zit een toets op beschikbare middelen die de ondernemer kan gebruiken voor betaling van de kosten van levensonderhoud. Beschikbare middelen zijn bijvoorbeeld contant geld, bank- en spaarsaldi, aandelen, obligaties en opties.  De regering wilde deze toets al op 1 oktober invoeren, maar dit is uitgesteld. 

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Hoe vraagt u de Tozo-regeling aan en wat gebeurt er daarna?

 • Vul voor Tozo 3 het online aanvraagformulier in via de website van Solo.
 • Om een aanvraag te doen via de website van Solo moet  u een gebruikersaccount aanmaken op die website. Loopt de website van Solo vast? Probeer het dan later nog eens. Het kan erg druk zijn met aanvragen.
 • Hebben wij uw aanvraag ontvangen? Dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een brief van ons. Deze brief is een bevestiging dat wij met uw aanvraag bezig zijn. In de brief staat een zaaknummer. Dit zaaknummer moet u gebruiken als u contact met ons heeft.  
 • Als uw aanvraag compleet is hoeft u geen bewijsstukken meer in te leveren. Als uw aanvraag niet compleet is, geven wij in de brief aan welke bewijsstukken u nog in moet leveren. Uw aanvraag moet namelijk helemaal compleet zijn. Heeft u alles ingeleverd dan kunt erop vertrouwen dat wij uw aanvraag afhandelen.
 • Is uw aanvraag compleet? Dan nemen wij zo spoedig mogelijk een beslissing. Als u recht heeft op de Tozo 3 dan betalen wij de uitkering zo spoedig mogelijk. Wij betalen de maandelijkse uitkering achteraf rond de 10e van de volgende maand. Op onze website kunt u het maandelijkse betaalschema vinden.
 • Ontvangt u een Tozo-uitkering? Dan kunt u inkomsten en wijzigingen in uw situatie direct online doorgeven. Ga naar de pagina Bijstand, wijziging doorgeven of naar de pagina Bijstand, inkomsten doorgeven. Weet u niet welke inkomsten van uw bedrijf u door moet geven? Via deze link ziet u welke inkomsten meetellen
 • Onterecht gebruik van de regeling kan een boete opleveren, naast de verplichting om de ontvangen uitkering terug te betalen.

Vragen?

Vragen over de Tozo kunt u mailen naar bbz@bergendal.nl. Heeft u als ondernemer een andere vraag? Bel dan naar 024-7516580, onze medewerkers telefonie verbinden u naar de juiste medewerker. U kunt uw vraag ook mailen naar ondernemersspreekuur@bergendal.nl.

Pagina opties