Samen buiten sporten

Jongeren van 18 tot en met 26 jaar en volwassenen vanaf 27 jaar mogen op sportaccommodaties buiten sporten. Daarnaast is samen buiten sporten (onder begeleiding) ook toegestaan op andere locaties. Hiervoor is wel toestemming nodig van de gemeente.

Besluit

De gemeente wil, binnen de huidige regels, de mogelijkheden verruimen om op buitenlocaties te sporten. Daarom hebben we besloten om;

 1. beschikbare parkeerplaatsen bij buitensportaccommodaties tijdelijk aan te wijzen als extra sportlocatie;
 2. beschikbare parkeerplaatsen en grasvelden bij onze binnensportaccommodaties tijdelijk aan te wijzen als extra sportlocatie; 
 3. particuliere sportscholen de kans te geven om een buitenlocatie bij de sportschool aan te dragen als tijdelijke alternatieve sportlocatie.

Voor bovenstaande situaties is wel eerst toestemming/akkoord van de gemeente nodig.  

Bekijk de lijst van beschikbare parkeerplaatsen en grasvelden bij sportaccommodaties

Waarom geen andere locaties?

Bij de aangewezen locaties is het mogelijk om toezicht te houden en de richtlijnen van RIVM te volgen. 

Voorwaarden voor extra sportlocaties

Er gelden meerdere voorwaarden voor het sporten op de extra of alternatieve buitenlocaties:

 • Behalve voor de particuliere sportscholen moet de organisator van de sportactiviteit allereerst proberen de activiteit -  in overleg met de beheerder -  op de buiten-sportaccommodatie te realiseren.
 • Als de organisator kan aantonen (schriftelijke afwijzing) dat daar voor sportbeoefening geen plek is dan kan een aanvraag bij de gemeente worden ingediend via bijgevoegd formulier om op de parkeerplaats bij het sportpark te sporten.
 • De organisator moet vooraf toestemming van de gemeente hebben om de activiteit te mogen uitvoeren op de parkeerplaats buiten en naast het sportpark.
 • Ook moet instemming zijn gegeven door de beheerder van het betreffende sportpark. (bijv. over praktische zaken zoals het afzetten van de parkeerplaats met lint)
 • De organisator van de activiteit is verantwoordelijk en moet tevens als begeleider/toezichthouder aanwezig zijn.
 • De organisator geeft aan hoe hij of zij in overleg met de buurt overlast voorkomt.
 • De organisator garandeert dat de binnenruimte van de particuliere sportschool of sportaccommodatie niet wordt gebruikt.
 • De organisator is verantwoordelijk dat sporten binnen de gestelde RIVM richtlijnen gebeurt.
 • Mechanische muziek is alleen toegestaan na afstemming met de buurt. 
 • Bij klachten door buren kan de gemeente besluiten de toestemming weer in te trekken.
 • Er kan slechts één activiteit per tijdsblok plaatsvinden waarbij er 15 minuten tussen activiteiten wordt gepland. Dit is inclusief opbouw, neerzetten en verwijderen van alle materialen.
 • Overkappingen (3 zijdes open) kunnen alleen tijdens het sporten worden gebruikt. Langer laten staan van overkappingen kan vergunning plichtig zijn. U dient te voorkomen dat een overkapping gevaar voor de omgeving of het verkeer heeft. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.
 • Als de binnensporten weer mogelijk zijn komt automatisch de toestemming die hier wordt bedoeld te vervallen

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van de extra sportlocatie(s)? Of bent u een particuliere sportschoolhouder en wilt u een buitenlocatie aandragen als alternatieve sportlocatie? Vul dan onderstaand formulier volledig in en mail het samen met eventuele bijlagen naar Vincent Bicentini, V.Bicentini@bergendal.nl. Particuliere sportschoolhouders moeten hun alternatieve locatie goed aangegeven met foto en plattegrond. 

Formulier aanmelden sportlocatie (buiten)

Als we uw aanvraag hebben ontvangen toetsen wij de locatie aan de voorwaarden. U hoort dan van ons of de aanvraag akkoord is. 

Documenten

Pagina opties