Voor bewindvoerders

Om als bewindvoerder zaken voor inwoners waarvoor u periodiek bijzondere bijstand voor de bewindvoering ontvangt online te regelen, moet u inloggen met eHerkenning. Op deze wijze weten wij dat de bewindvoerder de aanvraag voor de inwoner heeft ingediend. 

Het is de bedoeling dat u van al uw cliënten, waarvoor u bijzondere bijstand ontvangt, per cliënt aangeeft wat de situatie in 2018 zal zijn.

Werkwijze

U heeft de volgende mogelijkheden

Uw cliënt ontvangt een uitkering voor levensonderhoud (Participatiewet, IOAW of IOAZ) van de gemeente

U hoeft van deze cliënt alleen iets te melden als:

  • het tarief is gewijzigd.
  • het vermogen is gewijzigd, zodat het boven de vermogensgrens is gekomen.
  • bekend is dat er in het komende jaar een eind komt aan de bewindvoering.

​​Als bijlage wordt dan gevraagd naar de nota voor 2018 met het gewijzigde tarief. Deze moet u direct online bijvoegen.

Herbeoordeling bewindvoering bijstandsgerechtigden - klanten

Uw cliënt ontvangt geen uitkering voor levensonderhoud van de gemeente

In alle gevallen moet u dan het formulier invullen.

Als bijlagen wordt dan gevraagd naar:

  • Huurtoeslag (indien van toepassing)
  • Vaststelling bijdrage WLZ (indien van toepassing)
  • Salaris-/uitkeringsspecificatie eerste maand nieuwe jaar

Herbeoordeling bewindvoering - niet klanten

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster